pieno-tarybos-pirmininkas

  • Pieno tarybai metus vadovaus perdirbėjai

    Išsirinkti naujo pirmininko, aptarti situaciją pieno rinkoje, diskutuoti dėl pieno sektoriaus aktualijų rinkosi Pieno taryba, sudaryta iš pieno gamintojų, perdirbėjų ir valstybės bei mokslo institucijų ir įstaigų atstovų. Pieno tarybos pirmininkas renkamas metams rotacijos principu iš pieno gamintojų, perdirbėjų, valstybės institucijų atstovų. Šįkart eilė vadovauti Pieno tarybai atėjo perdirbėjams. Pieno tarybos pirmininku vienbalsiai išrinktas AB „Rokiškio sūris“ valdybos pirmininkas Dalius Trumpa. Jis pakeitė iki šiol Pieno tarybai vadovavusį Žemės ūkio ministerijos atstovą Rimantą Krasuckį.

    0
    publikuota Gruodis 9 d. 2015