tarptautine-juru-tyrinejimo-taryba-tjtt

  • Paskelbtos rekomendacijos dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje 2017 metais

    Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (TJTT), įvertinusi žuvų išteklių būklę, pateikė rekomendacijas dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2017 metams. Europos Komisija, įgyvendindama ES Bendrosios žuvininkystės politikos tikslą tausiai valdyti jūrų išteklius ir įvertinusi argumentuotas mokslininkų rekomendacijas, parengs reglamento projektą, kuriuo bus nustatytos žvejybos Baltijos jūroje kvotos 2017 metams. Šis projektas bus pateiktas svarstyti Europos Sąjungos valstybėms narėms Europos Tarybos darbo grupėse ir BALTFISH regioniniame forume. Galutinis politinis sprendimas bus priimtas Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos posėdyje.

    0
    publikuota Birželis 7 d. 2016