ukio-darbu-pabaiga

  • Rugsėjo 30 – svarbi ūkio darbų užbaigimo diena

    Prisiėmusiems tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP) primename apie būtinuosius darbus, kuriuos privalu užbaigti rugsėjo 30 d. Šis terminas aktualus pareiškėjams, dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklose.

    0
    publikuota Rugsėjis 25 d. 2015