2,4-D Nufarm

Veiklioji medžiaga: 2,4D rūgštis 600 g/l arba 2,4D dimetilamino druska 720 g/l
Produkto forma: tirpus koncentratas
 
2,4D Nufarm yra selektyvus sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių ir kai kurių daugiamečių dviskiltčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose ir kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, avižose ir kvietrugiuose, kukurūzuose, baltuosiuose dobiluose, pievose ir ganyklose.
 
VEIKIMO BŪDAS
2,4 D NUFARM, absorbuojamas per lapus, stiebus ir šaknis, patenka į piktžolių ląsteles, kur slopina fotosintezę, nutraukia ląstelių kvėpavimą, trikdo azoto metabolizmą bei kitus svarbius procesus.
 
VEIKIMO SPREKTRAS
2,4 D NUFARM gerai naikina šias dviskiltes piktžoles: burnočius, aguoną birulę, trikertę žvaginę, ru giagėlę,baltąją balandą, dirvinę čiužutę, savaime išsisėjusius rapsus, dirvines usnis. Kad dirvinės usnys būtųgerai sunaikintos jos turi turėti lapų skrotelę.
Herbicidas neefektyvus naikinant daržinę žliūgę, dirvinę našlaitę, bekvapį šunramunį, kibųjį lipiką, nepakankamai efektyvus prieš plačialapį gyslotį, veronikas.
Pirminis herbicidinis efektas išryškėja per 5–10 val. po purškimo, piktžolės iškrypsta, apvysta, suglemba. Piktžolės sunyksta per 5–10 dienų (džiūsta, susiraito).
 
Selektyvumas geras, jei laikomasi pateiktų rekomendacijų, ir herbicidas naudojamas, kai kultūriniai augalai yra nurodytame vystymosi tarpsnyje. Esant nepalankioms klimatinėms sąlygoms (šalnos) fitotoksiniai požymiai gali pasireikšti kukurūzams, o tai gali neigiamai įtakoti derlių. Herbicido efektyvumas mažėja esant žemoms temperatūroms.
Atsparumas nepastebėtas. Norint išvengti atsparumo išsivystymo, pakaitomis naudokite produktus iš skirtingų cheminių grupių arba naudokite preparatines formas su 2,4D ir kontaktine veikliąja medžiaga.
 
NAUDOJIMAS
Optimaliam herbicido veikimui pageidautina, kad oro temperatūra būtų nuo +10°C iki +20°C.
 
Augalai:
Žieminiai kviečiai, miežiai,rugiai ir kvietrugiai. Norma l/ha 1.0
Pasėliai purškiami pavasarį, atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos.

Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, avižos ir kvietrugiai. Norma l/ha 1.0
Pasėliai purškiami nuo 3 lapelių iki krūmijimostarpsnio pabaigos ( BBCH 13 – 29).

Pievos ir ganyklos. Norma l/ha 1.5
Vegetacijos metu kai piktžolės yra jaunos ir aktyviai auga.

Kukurūzai. Norma l/ha 1.0
Kukurūzams esant BBCH 13 - 15 tarpsnyje.

Baltieji dobilai. Norma l/ha 0.8
Baltiesiems dobilams turint 2-3 lapelius.

Tirpalo paruošimas
Rekomenduojamas vandens kiekis 200 – 300 l/ha. Norint paruošti tirpalą, reikiamą produkto kiekį supilti į pusiau pripildytą vandeniu purkštuvą (maišyklė turi būti išjungta). Po to, įjungus maišyklę supilti likusį vandenį ir gerai išmaišyti. Purškimo metu maišyklė turi būti įjungta.

Purškimo sąlygos
Nepurkšti, jei pasėliai nusilpę dėl nepalankių oro sąlygų.
Saugoti, kad vėjas nenuneštų tirpalo dulksnos ant gretimų pasėlių.
Stengtis tolygiai nupurkšti visą pasėlio plotą.
Nepurkšti, jei mažiau nei po 6 val. tikimasi lietaus arba oro temperatūra viršija +20°C.
 

 

Dalintis su draugais: