Accurate 200 WG

Veiklioji medžiaga: metsulfuron-metilas 200 g/kg.
Preparato pavidalas: vandenyje dispersiškos granulės.

ACCURATE 200 WG yraselektyvus sisteminio poveikio sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių miežių, rugių, kvietrugių bei vasarinių kviečių, miežių ir avižų pasėliuose.

VEIKSMINGUMAS
ACCURATE 200 WG - efektyvus sisteminio poveikio herbicidas. Į augalus patenka pagrinde per lapus ir kiek silpniau per šaknis. Praėjus kelioms valandoms po apdorojimo,  piktžolės nebeauga. Akivaizdūs piktžolių nykimo požymiai pastebimi praėjus 1–3 savaitėms po panaudojimo. Tinkamiausias oras herbicidui išpurkšti yra kai truputį debesuota, neskaisčiai šviečia saulė ir oro temperatūra yra nuo +10oC iki +20oC. Jeigu prognozuojama dienos temperatūra aukštesnė nei +25oC, o nakties temperatūra žemesnė nei +5oC dienos, o taip pat, jei numatomos šalnos, herbicido nenaudoti. Esant žemai oro temperatūrai herbicido veiksmingumas pastebimas vėliau. Nuo panaudojimo iki lietaus turi praeiti mažiausiai 2 valandos. Vyraujant sausiems orams veiksmingumas baltosioms balandoms (Chenopodium album) gali būti silpnesnis. Jei nepalankios augimo sąlygos, sausra, šalnos, ligų ar kenkėjų antplūdžiai, maisto medžiagų trūkumas ar kt. tokiems augalams herbicido nenaudoti.
 
Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai:
Naudoti 20 g/ha preparato pavasarį iki stiebo augimo pradžios (BBCH 21-32) .
 
Vasariniai kviečiai ir miežiai bei avižos:
Naudotinuo trijų lapelių iki krūmijimosi (BBCH 13-29) tarpsnio.
Baltosios balandos(Chenopodium album) ir dirvinės usnys (Cirsium arvense) panaudojimo metuturi būti sudygusios ir ne aukštesnės negu 10 cm. Didžiausias purškimų skaičius per sezoną - 1.
 
Gerai kontroliuojamos piktžolės:
Daržinė žliūgė (Stellaria media)
Trikertė žvaginė(Capsella bursa-pastoris)
Šunramuniai(Matricaria sp.)
Paprastoji takažolės(Polygonum aviculare)
Vijoklinis pelėvirkštis(Fallopia convolvulus)
Raudonžiedė notrelė(Lamium purpureum)
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis)
Aguona birulė(Papaver rhoeas)
Dirvinė našlaitė(Viola arvensis)
Persinė veronika(Veronica persica)
 
Vidutiniškai kontroliuojamos piktžolės:
Baltoji balanda (Chenopodium album)
Dirvinė usnis (Cirsium arvense)

Skirtas profesionaliam naudojimui.

Dalintis su draugais: