Adexar

Veikliosios medžiagos: fluksapiroksadas 62.5 g/l (6%) + epoksikonazolas 62.5 g/l (6%)
Produkto forma: koncentruota emulsija

Adexar - sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, ragių, miežių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

VEIKIMO BŪDAS
Adexar yra 2-jų veiklių medžiagų fungicidas, sudarytas iš triazolų grupės DMI fungicido epoksikonazolo mišinyje su nauja veiklia medžiaga - fluksapiroksadu.
Epoksikonazolas priklauso triazolų grupės fįmgicidams ir jo esminis veikimo būdas yra ergosterolio biosintezės blokavimas ir ląstelių sienelės suardymas. Pagal savo veikimo būdą triazolai priskiriami demetilinimo inhibitoriams (DMI). DMI dar yra vadinami sterolbiosintezės inhibitoriais (SBI). Fluksapiroksadas priklauso karboksamidų SDHI cheminei grupei. Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystimąsi, neleisdamas gamintis energijai ir taip pat stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę.

Žieminiai kviečiai, kvietrugiai
Ligos: Lapų septoriozė, varpų septoriozė,kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys,miltligė, stiebalūžė*
Norma, l/ha 2.0
Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Didesnė norma naudojama, jautresnių ligoms veislių kviečiuose ir kvietrugiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.
Norma, l/ha 1.0
Kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kviečiuose ir kvietrugiuose.

*Purškiant nuo kitų ligų fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar išplitus miltligei, Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity , Corbel).
**Nuo stiebalūžės purškiama Adexar 2,0 l/ha bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32).

Vasariniai kviečiai
Ligos: Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė.
Norma, l/ha 2.0
Pasėliai sezono metu purškiami vieną kaitą profilaktiškai arba pasirodžius pimiiesierns ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių kviečiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.
Norma, l/ha 1.0
Kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligoms veislių kviečiuose. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar išplitus miltligei, Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity , Corbel).
*Purškiant nuo kitų ligų fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar išplitus miltligei, Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity , Corbel).

Žieminiai rugiai
Ligos: Rinchosporiozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, miltligė, stiebalūžė**
Norma, l/ha 2.0
Pasėliai sezono metu purškiami vieną karta profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligoms veislių rugiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.
Norma, l/ha 1.0
Kai pasėliai sezono metu purškiami du kartus. Kitam purškimui galima naudoti ir kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Mažesnė nonna naudojama mažiau jautrių ligonis veislių rugiuose.

*Purškiant nuo kitų ligų, fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar išplitus miltligei, Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity, Corbel  ir kt.).
**Nuo stiebalūžės purškiama Adexar 2,0 l/ha bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32).

Žieminiai miežiai
Ligos: Tinkliškoji dryžligė, Rinchosporiozė, Ramularija, Geltonosios rūdys, Rudosios rūdys, Miltligė*, Stiebalūžė**
Norma, l/ha 2.0
Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama jautresnių ligoms veislių miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.
Norma, l/ha 1.0
Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose ir, kai purškimas atliekamas ankstyvuosiuose (BBCH 31-37) arba vėlesniuose vystymosi tarpsniuose (BBCH 41-69). Panaudojus sumažintą normą, ypač ankstyvuose augalo vystymosi tarpsniuose, purškimą fungicidu tenka kartoti.
Nuo ramularijos naudojama Adexar 1,0-2,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kaitą pasirodžius pirmiesiems požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 39-59). Didesnė norma naudojama jautresnių ligai veislių miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių ligai veislių miežiuose. Naudojant fungicidus miežių apsaugai nuo ligų sumažinamas ir fiziologinis lapų dėmėtumas.

*Purškiant nuo kitų ligų fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių miežiuose ar jau išplitus miltligei. Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity*. Corbel^arkt).
**Nuo stiebalūžės purškiama Adexar 2,0 l/ha bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32),

Vasariniai miežiai
Ligos: Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramularija, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė*
Norma, l/ha 2.0
Pasėliai sezono metu purškiami vieną kaitą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama jautresnių ligoms veislių miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga.
Norma, l/ha 1.0
Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose ir, kai purškimas atliekamas ankstyvuosiuose (BBCH 31-37) arba vėlesniuose vystymosi tarpsniuose (BBCH 41-69). Panaudojus sumažintą normą, ypač ankstyvuose augalo vystymosi tarpsniuose, purškimą fungicidu kaltais tenka kartoti.
Nuo ramularijos naudojama Adexar 1,0—2,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kaitą pasirodžius pinniesiems požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pabaigos iki žydėjimo pabaigos (BBCH 39-69). Didesnė norma naudojama jautresnių ligai veislių miežiuose ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Mažesnė norma naudojama mažiau jautrių  ligai veislių miežiuose. Naudojant fungicidus miežių apsaugai nuo ligų sumažinamas ir fiziologinis lapų dėmėtumas.

* Purškiant nuo kitų ligų fungicidas turi apsauginį veikimą ir nuo miltligės. Jautrių miltligei veislių miežiuose ai'jau išplitus miltligei,  Adexar maišykite su nuo miltligės veiksmingu fungicidu (Flexity, Corbel ar kt.).

Avižos
Ligos: Miltligė, vainikuotosios rūdys
Norma, l/ha 2.0
Purškiama vieną kartą per sezoną pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69).
Norma, l/ha 1.0
Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31-69). Naudojama mažiau jautrių ligoms veislių avižose ir, kai purškimas atliekamas ankstyvuosiuose (BBCH 31-37) arba vėlesniuose vystymosi tarpsniuose (BBCH 41-69).

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Dalintis su draugais: