Agroxone 75

Veiklioji medžiaga: MCPA 750 g/l
Produkto forma: Tirpus koncentratas


Agroxone 75 – selektyvaus veikimo sisteminis fenoksiherbicidų klasės herbicidas. Herbicidas skirtas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, linuose, pievose ir ganyklose bei sėklinėse varpinėse žolėse.

Naudojimo rekomendacijos
Agroxone 75 - selektyvaus veikimo sisteminis herbicidas vartojamas piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, linuose, pievose ir ganyklose bei sėklinėse varpinėse žolėse. Herbicidas absorbuojamas per lapus ir šaknis, kaupiasi meristeminiuose audiniuose ir stabdo piktžolių augimą. Piktžolės ištįsta, deformuojasi ir greitai žūsta. Agroxone 75 geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles. Vienmetės piktžolės jautriausios skilčialapių tarpsnyje, o daugiametės – kai formuoja žiedinius pumpurus. Purškimo metu turi būti šilta (daugiau kaip +10 ̊C), dirvos drėgmė optimali. Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 6 valandas nelyja.

PURŠKIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO NORMOS
Linai
Norma l/ha 1,0– 1,3
Purškimo laikas: kai linai “eglutės” tarpsnyje (3 – 8 cm aukščio), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos
Norma l/ha 0,7 – 1,0
Purškimo laikas: kai javai yra nuo 3 – 4 lapelių iki pirmo bamblio pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą. Norint sunaikinti usnis, purškiama, kai usnys yra 15 – 20 cm aukščio.

Javai su dobilų įsėliu
Norma l/ha 0,8 – 1,0
Purškimo laikas:kai dobilai turi 1 – 2 tikruosius lapelius, o javai krūmijimosi tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą.
Nenaudoti herbicido javuose su liucernos įsėliu.

NAIKINAMŲ PIKTŽOLIŲ SPEKTRAS
Jautrios piktžolės: Baltoji balanda (Chenopodium album), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), dirvinė usnis (Cirsium arvense), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense).
Vidutiniškai jautrios piktžolės: Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), rūgštynės (Rumex sp.), daržinė žliūgė (Stellaria media), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum afficinalis), dirvinė našlaitė (Viola arvensis).
Mažai jautrios piktžolės: Kibusis lipikas (Galium aparine), notrelės (Lamium spp.), bekvapis šunramusnis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė veronika (Veronica arvensis).

REKOMENDUOJAMAS TIRPALO KIEKIS: 200 – 300 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius - 1

Pastaba: produktui jautrūs kopūstai (Brassica oleracea), salotos (Lactuca sativa), ropės (Brassica rapa), pomidorai (L. Esculentum), špinatai (Spinacia oleracea), garstyčios (Sinapis spp.), brokoliai (Brassica oleracea L. Var. Italica), žiediniai kopūstai ( Brassica oleracea L. Var. Botrytis L.), agurkai (Cucumis sativus), svogūnai ( A. Cepa), cukriniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. Vulgaris var. Altissima), pašariniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. Vulgaris var. Alba), raudonieji burokėliai (Beta vulgaris spp. Esculenta), vasariniai ir žieminiai rapsai (Brassica napus). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, rekomenduojama išlaikyti 5 m. apsaugos zoną iki produktui jautrių augalų.

Nepurkšti kai sausa arba numatomas lietus.
Neakėti pasėlių prieš ir po purškimo.
Nepurkšti prieš įsėlio sėją.
Nepurkšti vėjuotu oru, kad neužneštų ant šalia augančių augalų.

Herbicidas skirtas profesionaliam naudojimui.

Dalintis su draugais: