Ally Max SX

Veikliosios medžiagos: metsulfuron metilas 143 g/kg + tribenuronmetilas 143 g/kg
Produkto forma: vandenyje tirpios granulės.

Herbicidas, skirtas plačialapių piktžolių naikinimui kviečių, miežių, rugių, kvietrugių ir avižų pasėliuose.

Veikimas
ALLY MAX SX herbicidas plačialapėms piktžolėms naikinti. Geriausia sunaikina mažas, aktyviai augančias piktžoles, kai jos yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių tarpsnyje. Kai kurios jų gerai sunaikinamos ir didesnės. ALLY MAX SX naudojamas žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose.

Augalai ir normos

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai
Norma g/ha 21
Naikinamos piktžolės - plačialapės dviskiltės
Augimo tarpsnis - BBCH 20-39 (tik pavasarinis purškimas)
Vėliausiai galima purkšti (BBCH 39)
Purškimų skaičius 1

Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos
Norma g/ha 21
Naikinamos piktžolės - plačialapės dviskiltės
Augimo tarpsnis - BBCH 12-39
Vėliausiai galima purkšti (BBCH 39)
Purškimų skaičius 1

Purškimo laikas:
ALLY MAX SX galima purkšti tik pavasarį, kai javai yra nuo dviejų lapelių tarpsnio (BBCH 12) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39).
Didžiausias purškimų skaičius per sezoną– 1.
Žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose piktžoles geriausia naikintianksti pavasarį, kai vyksta aktyvi vegetacija, o oro temperatūra yra ne žemiau +5oC, optimali virš 10oC.
Vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose, auginamuose mažai humuso turinčiuose dirvožemiuose, kai piktžolės yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių tarpsnyje; o javai tuo metu paprastai yra 2–3 lapelių tarpsnyje.
Vasariniuose kvietrugiuose, miežiuose, avižose auginamuose daug humuso turinčiuose dirvožemiuose, kai piktžolės yra 2-4 lapelių tarpsnyje; o javai tuo metu yra 3-4 lapelių tarpsnyje.
ALLY MAX SX yra skirtas naudoti tik žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose pavasariniam purškimui pagal nurodytas rekomendacijas.

Sėjomaina
Po purškimo ALLY MAX SX tais pačiais kalendoriniais metais galima sėti javus, rapsus, varpines žoles. Kitų metų pavasarį galima sėti ir sodinti visus augalus, išskyrus daržoves ir rožes. Jei dėl kažkokių priežasčių pasėlis nupurkšt as ALLY MAX SX žuvo, tai praėjus trims mėnesiams po purškimo ir lauką giliai (min. 15 cm) suarus galima sėti kviečius.

Atsparumas lietui
Mažiausiai 1 valandą po purškimo turėtų nelyti.

Naudojimo apribojimai
Nenaudoti, kai javai paveikti sausros, kenkėjų, žemos temperatūros, potvynio ar kitų faktorių.
Vėliausias panaudojimo laikas: BBCH 39 tarpsnis. Saugoti, kad purškiamo tirpalo nepatektų ant greta purškiamo lauko esančių augalų.
Nepurkšti javų su varpinių, ankštinių ir kitų plačialapių žolių įsėliu.

Purškimo būdas
Traktorinis, arba savaeigis purkštuvas, užtikrinantis tolygų purškiamų augalų padengimą.
Vandens kiekis: 100-400 l/ha (optimalu 200 l/ha)
Slėgis: 2-3 barai
Greitis: 4-6 km/val

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Dalintis su draugais: