Bell

Veiklioji medžiaga: boskalidas 233 g/l, epoksikonazolas 67 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija

Sisteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų

Veikimo būdas
Bell yra sisteminis, plataus veikimo spektro fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų. Jis turi tiek apsauginį, tiek gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą.
Bell labai selektyvus visuose javuose. Jis sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: boskalido ir epoksikonazolo. Dvi skirtingo veikimo veiklios medžiagos užtikrina platų veikimo spektrą.
Boskalidas priklauso naujai veiklių medžiagų grupei - anilidams. Boskalidas augale juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į kitą. Dėl šio poveikio apsaugomos net ir neapipurkštos augalo dalys.
Pagal veikimo būdą boskalidas skiriasi nuo strobilurinų ir triazolų. Jis sustabdo energetinių resursų gamybą ir taip blokuoja grybų augimą.
Boskalidui nepasireiškia grupinis atsparumas. Jei buvo pasireiškęs atsparumas kitiems fungicidams, tuomet apsaugai nuo ligų galima naudoti Bell.
Epoksikonazolas yra triazolų grupės veiklioji medžiaga, turinti labai stiprų gydomąjį veikimą. Greitai prasiskverbiantis į lapus epoksikonazolas blokuoja grybo ląstelių membranų sintezę.

Augalai ir ligos
Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Stiebalūžė (Oculimacula spp).
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis)
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis).
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola).
Varpų septoriozė  (Phaeosphaeria nodorum).
Miltligė (Blumeria graminis).
 
Norma: 0,75-1,0 l/ha Bell.
Mažesnė norma naudojama mažiau jautriuose ligoms veislių kviečiuose, jei atliekami du purškimai ar sąlygos ligoms plisti yra nepalankios. Purškiama nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31-59), pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar stipriai išplitus miltligei, Bell maišomas su Flexity ar Corbel.
 
Norma: 1,5 l/ha Bell.
Ši norma naudojama jautresnėse ligoms kviečių veislėse ar intensyviai plintant ligoms ir, kai reikalinga ilgesnė apsauga ar purškiama vieną kartą. Purškiama pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59). Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-32).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Didžiausias purškimų skaičius – 2.
 
Žieminiai ir vasariniai miežiai
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)
Dryžligės (Pyrenophora spp).
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Ramularija (Ramularia collo-cygni).
Miltligė (Blumeria graminis).
Fiziologinis lapų dėmėtumas
 
Norma: 0,75-1,0 l/ha Bell.
Mažesnė norma naudojama mažiau jautriuose ligoms miežiuose, jei atliekami du purškimai ar sąlygos ligoms plisti yra nepalankios. Panaudojus mažesnę normą, ir ypač ankstyvuose augalo vystymosi tarpsniuose, purškimą fungicidu gali tekti pakartoti. Miežiai purškiami pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai.
Naudojant fungicidus miežių apsaugai nuo ligų sumažinamas ir fiziologinis lapų dėmėtumas. Jautrių miltligei veislių pasėliuose ar jau stiprai išplitus miltligei, Bell maišomas su nuo miltligės veiksmingu fungicidu Flexity ar Corbel.
 
Norma: 1,5 l/ha Bell.
Pilna norma naudojama jautresniuose ligoms miežiuose ir kai reikalinga ilgesnė apsauga. Miežiai purškiami vieną kartą nuo bamblėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 39-59), pasirodžius pirmiesiems požymiams arba profilaktiškai.
Nuo ramularijos miežiai purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 39-59).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Didžiausias purškimų skaičius – 2
 
Avižos
Vainikuotosios rūdys (Puccinia coronata).
 
Norma: 1,5 l/ha Bell.
Purškiama pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo bamblėjimo iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31-59). Tinkamiausias laikas purkšti - paskutinio lapo tarpsnyje (BBCH 39).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Didžiausias purškimų skaičius – 2

Venkite atsparumo!
Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl esama tikimybės, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti preparatų efektyvumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisiimti atsakomybės už nuostolius dėl pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybė gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir preparato naudojimo. Norint išvengti efektyvumo sumažėjimo būtina naudoti tik visą rekomenduojamą BASF preparato normą.

Vandens kiekis
1,5 l/ha Bell, naudoti su ne mažesniu kaip 200 l/ha. Rekomenduojamas vandens kiekis 200-300 l/ha.

Tirpalo paruošimas
3/4 purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą Bell kiekį ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką.

Purškimas
Kad purškimas nuo ligų būtų efektyvus, labai svarbu purškiant laikytis techninių reikalavimų, ypač jei pasėlis yra labai tankus.
Po purškimo turėtų 1 valandą nelyti.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

 

 

Dalintis su draugais: