Biathlon 4D

Veikliosios medžiagos: tritosulfuronas 714 g/kg (71,4%) + florasulamas 54 g/kg (5,4%)
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

Biathlon 4D – sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose.

Veikimo būdas
Biathlon 4D yra dviejų veiklių medžiagų herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose. Tritosulfuronas priklauso sulfonilurejos, florasulamas - triazolpirimidinų klasės herbicidams. Herbicidas blokuoja svarbių baltymų acetolaktato sintetazės (ALSFinhibitorius) sintezę. Tai stabdo
proteinų gamybą augale, taip sumažindamas augalų augimą ir ląstelių vystymąsi. Biathlon 4D pirmiausiai veikia per lapus, yra pilnai sisteminis herbicidas, skirtas naudoti posudygimo ir vėlesniuose augimo tarpsniuose (BBCH 13-39).
Veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Biathlon 4D norma 70 g/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash.

Norma ir purškimo laikas
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai
Norma: 55-70 g/ha Biathlon 4D + Dash
Naudojimo laikas: nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 29–39);

Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos:
Norma: 40-70 g/ha Biathlon 4D + Dash
Naudojimo laikas: nuo 3 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos, (BBCH 13–29 ),

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis - 100-300 l/ha.

Tirpalo paruošimas
Supilkite į purkštuvo rezervuarą ¾ reikiamo vandens. Įberkite Biathlon 4D. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite Dash®. Išmaišykite. Purškimo metu maišyklė turi dirbti.

Dalintis su draugais: