Capalo

Veikliosios medžiagos : Epoksikonazolas 62,5 g/l, Fenpropimorfas 200 g/l, Metrafenonas 75 g/l
Produkto forma: Suspensija-emulsija

VEIKIMO BŪDAS
Capalo yra sisteminis fungicidas, kurio visos trys veikliosios medžiagos turi apsauginį, gydomąjį ir naikinamąjį veikimą nuo grybinių ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose bei žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, avižose.

Veiklioji medžiaga epoksikonazolas priklauso triazolų grupės fungicidams. Jis gerai ir ilgam apsaugo nuo visų svarbiausių ligų, tokių kaip septoriozės, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, dryžligės, rūdys.Fenpropimorfas priklauso kitai fungicidų grupei – morfolinams. Jis labai greitai patenka į augalą, turi labai gerą apsauginį ir gydomąjį poveikį nuo miltligės, rinchosporiozės ir rūdžių, be to, gerai veikia ir vėsiu oru (nuo +6°C).

Trečia Capalo veiklioji medžiaga, metrafenonas, priklauso naujausiai cheminei grupei – benzofenonams. Metrafenonas pasižymi unikaliu veikimo būdu. Jis turi apsauginį, gydomąjį ir anti-sporuliacinį poveikį nuo miltligės, iš dalies veiksmingas ir nuo stiebalūžės.

Panaudojus 1,0-2,0 l/ha Capalo, javai apsaugomi nuo ligų 4-6 savaites, priklausomai nuo augimo sąlygų ir ligų išplitimo. Po nupurškimo fungicidas patenka į augalą, kai tik tirpalas nudžiūna nuo lapų paviršiaus. Po valandos prasidėjęs lietus neturi jokios neigiamos įtakos fungicido veikimui

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:

Žieminiai ir vasariniai kviečiai:
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis)
Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola)
Varpų septoriozė (Phaeosphaeria nodorum)
Miltligė (Blumeria graminis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Stiebalūžė (Oculimacula spp.)

Norma: 2,0 l/ha Capalo. Pilną normą purkšti jautresniuose ligoms veislių kviečiuose ar intensyviai plintant ligoms, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Pasėliai purškiami vieną kartą, pasirodžius ligos požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59).
Norma: 1,0 l/ha Capalo. Ši norma naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami du ar tris kartus. Kitam purškimui galima naudoti kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59).Purkšti mažiau jautrius ligoms veislių kviečius ar esant nepalankioms ligų plitimo sąlygoms. Didžiausias purškimų skaičius, purškiant po 1,0 l/ha – 2.Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai ir vasariniai miežiai:
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)
Miltligė (Blumeria graminis)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)

Norma: 2,0 l/ha Capalo. Ši norma naudojama, kai pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki akuotų pasirodymo (BBCH 30-49). Purkšti jautresnių ligoms veislių miežius ar intensyviai plintant ligoms, kai reikalinga ilgesnė apsauga.
Norma: 1,0 l/ha Capalo. Ši norma naudojama, kai fungicidais purškiama du kartus arba mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose, esant nepalankioms sąlygoms ligoms plisti, nuo bamblėjimo pradžios iki akuotų pasirodymo (BBCH 30-49). Didžiausias purškimų skaičius, purškiant po 1,0 l/ha – 2. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai:
Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola)
Varpų septoriozė (Phaeosphaeria nodorum)
Miltligė (Blumeria graminis)
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Stiebalūžė* (Oculimacula spp.)

Norma: 2,0 l/ha Capalo. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo – plaukėjimo tarpsniu (BBCH 30-59).* Nuo stiebalūžės purškiama 2,0 l/ha Capalo bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32). Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai rugiai:
Miltligė (Blumeria graminis)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Stiebalūžė* (Oculimacula spp.)

Norma: 2,0 l/ha Capalo. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo – plaukėjimo tarpsniu (BBCH 30-59).* Nuo stiebalūžės purškiama 2,0 l/ha Capalo bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32).Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Avižos:
Miltligė (Blumeria graminis)
Vainikuotosios rūdys (Puccinia coronata)

Norma: 2,0 l/ha Capalo. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo – plaukėjimo tarpsniu (BBCH 30-59). Didžiausias purškimų skaičius – 1. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Dalintis su draugais: