Ceridor MCPA 750

Veiklioji medžiaga: MCPA 750 g/l
Produkto forma: tirpus koncentratas

CERIDOR MCPA 750 – selektyvaus veikimo sisteminis fenoksiherbicidų klasės herbicidas. Herbicidas  skirtas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, linuose, pievose ir ganyklose bei sėklinėse varpinėse žolėse.

Herbicidas absorbuojamas per lapus ir šaknis, kaupiasi meristeminiuose audiniuose ir stabdo piktžolių augimą. Piktžolės ištįsta, deformuojasi ir greitai žūsta. CERIDOR MCPA 750 geriausiai sunaikina jaunas,  aktyviai augančias piktžoles. Vienmetės piktžolės jautriausios skilčialapių tarpsnyje, o daugiametės – kai formuoja žiedinius pumpurus. Purškimo metu turi būti šilta (daugiau kaip +10 ̊C), dirvos drėgmė optimali. Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 6 valandas nelyja.

Augalai, normos ir naudojimo laikas

Linai
Norma l/ha 1,0– 1,3
kai linai “eglutės” tarpsnyje (3 – 8 cm aukščio), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos
Norma l/ha 0,7– 1,0
kai javai yra nuo 3 – 4 lapelių iki pirmo bamblio pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą. Norint sunaikinti usnis, purškiama, kai usnys yra 15 – 20 cm aukščio.

Javai su dobilų įsėliu
Norma l/ha 0,8 – 1,0
kai dobilai turi 1 – 2 tikruosius lapelius, o javai krūmijimosi tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą.

Nenaudoti herbicido javuose su liucernos įsėliu

NAIKINAMŲ PIKTŽOLIŲ SPEKTRAS

Jautrios piktžolės: Baltoji balanda (Chenopodium album), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), dirvinė usnis (Cirsium arvense), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė pienė (Sonchus
arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense).

Vidutiniškai jautrios piktžolės: Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), rūgštynės (Rumex sp.), daržinė žliūgė (Stellariamedia), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum afficinalis), dirvinė
našlaitė (Viola arvensis).

Mažai jautrios piktžolės: Kibusis lipikas (Galiumaparine), notrelės (Lamium spp.) , bekvapis šunramusnis  (Tripleurospermumperforatum), dirvinė veronika (Veronica arvensis).

Pastaba
produktui jautrūs kopūstai ( Brassica oleracea), salotos ( Lactuca sativa), ropės (Brassica rapa), pomidorai (Lycopersicon esculentum), špinatai (Spinacia oleracea), garstyčios (Sinapis spp.), brokoliai (Brassica oleracea L. Var. Italica), žiediniai kopūstai ( Brassica oleracea L. Var. Botrytis L.), agurkai  (Cucumis sativus), svogūnai ( Allium Cepa), cukriniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. Vulgaris var. Altissima), pašariniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. Vulgaris var. Alba), raudonieji burokėliai (Beta vulgaris spp. Esculenta), vasariniai ir žieminiai rapsai (Brassica napus).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, rekomenduojama išlaikyti 5 m. apsaugos zoną iki produktui jautrių augalų.

Dalintis su draugais: