Chwastox 500 SL

Veiklioji medžiaga: MCPA 500 g/l (44,3%)
Produkto forma: vandens tirpalas

Chwastox 500 SL % selektyvaus veikimo, sisteminis, fenoksikarboksilinių rūgščių cheminės klasės herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose bei avižose.

VEIKIMO SPEKTRAS
Jautrios piktžolės: Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), dirvinėčiužutė (Thlaspi arvense), baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė aklė(Galeopsis tetrahit), aguona birulė(Papaver rhoeas), dirvinis kežys (Spergula arvensis).
Atsparios: Dirvinė našlaitė (Viola arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), paprastoji veronika (Veronica chamaedrys), kibusis lipikas (Galium aparine), ramunės (Matricaria sp), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), vienskiltės piktžolės.

NAUDOJIMO LAIKAS
Chwastox 500 SL purškiamas pavasarį. Žieminiai javai purškiami atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29), vasariniai javai – krūmijimosi metu (BBCH 21-29). Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kaijos yra 4-5 lapelių augimo tarpsnyje.

NAUDOJIMO NORMA
Žieminiai miežiai, kviečiai, kvietrugiai, rugiai – norma 1,5 l/ha;.
Vasariniai miežiai, kviečiai, kvietrugiai, avižos – norma 1,1 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius:1

Dalintis su draugais: