Chwastox 750 SL

Veikliosios medžiagos: MCPA 750 g/l
Produkto forma: vandens tirpalas

VEIKIMO BŪDAS

Chwastox 750 SL – tai selektyvus sisteminio veikimo fenoksiherbicidų klasės herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir kai kurias daugiametes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose. Herbicidas sustabdo piktžolių augimą, jos nustoja augti ir žūsta.

VEIKIMO SPEKTRAS:
Jautrios piktžolės: Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), aguona birulė (Papaver rhoeas), apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule), dirvinis kežys (Spergula arvensis).
Vidutiniškai jautrios piktžolės: Dirvinė našlaitė (Viola arvensis), daržinė žliūgė (Stellaria media), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus).
Mažai jautrios piktžolės: Kibusis lipikas (Galium aparine), bekvapis šunramunis (Trisplospermum perforatum), dirvinė veronika (Veronica arvensis).

NAUDOJIMO LAIKAS
Chwastox 750 SL purškiamas pavasarį, javų vegetacijos metu nuo krūmijimosi pradžios iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 20-29). Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos yra 2-6 lapelių augimo tarpsnyje.

NAUDOJIMO NORMA
Vasariniai miežiai, kviečiai, kvietrugiai, avižos – norma 0,75 l/ha;
Žieminiai miežiai, kviečiai, kvietrugiai, rugiai – norma 1,0 l/ha.

Rekomenduojama vandens norma: 200-300 l/ha;
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Dalintis su draugais: