Cyperkill 250 EC

Veiklioji medžiaga: cipermetrinas 250 g/l
Preparato forma: koncentruota emulsija

Cyperkill 250 EC– piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naudojamas kenkėjams naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žirniuose, pupose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, poruose, svogūnuose, česnakuose, bulvėse, dekoratyviniuose augaluose.

Purškimo laikas
Ieviniai amarai sudaro dideles kolonijas ant javų stiebų ir lapų. Nuo šių kenkėjų reikia purkšti, jeigu javų krūmijimosi tarpsniu apnikta 50 proc. augalų ir ant augalo yra po 1-2 amarus, bamblėjimo tarpsniu – 50 proc. apniktų stiebų ir daugiau kaip po 10 amarų ant stiebo. Javiniai amarai labiau išplinta ant žiemkenčių varpų. Nuo javinių amarų reikia purkšti, kai javams išplaukėjus amarų apniktų stiebų randama 20-30 proc., o apnikto stiebo varpoje – vidutiniškai 2 – 3 amarai.
Nuo švedinių muselių insekticidai naudojami javams turint 1 – 3 lapelius, kai šimtu entomologinio graibštelio dvigubu mostu sugaunama ne mažiau kaip 30 muselių, arba kai randama daugiau nei 10 proc. pažeistų daigų.
Nuo tripsų insekticidai javuose naudojami kai šiais kenkėjais apnikta apie 50 proc. stiebų, o ant stiebo vidutiniškai randama 1-2 tripsai. Dauguma tripsų slepiasi po lapamakštėmis.
Nuo spragių reikia purkšti pastebėjus pirmuosius pažeidimus.
Nuo rapsinių žiedinukų reikia purkšti kai stiebo augimo tarpsniu vienam augalui tenka vidutiniškai 1-2 vabalai, butonizacijos tarpsniu – 3-4 vabalai. Purkšti reikia iki rapsų pražydėjimo, insekticidų naudojimas turi būti saugus bitėms.

Kadangi ankštariniai gumbauodžiai kenkia rapsams dėdami kiaušinėlius į ankštarinio paslėptastraublio padarytas angas ankštaroje, tai viena iš pagrindinių apsaugos priemonių yra pastarųjų kontrolė. Insekticidus rekomenduojama naudoti, kai lauko krašte aptinkama vidutiniškai 0,5-2 paslėptastraubliai ant augalo.
Nuo rapsinių pjūklelių insekticidus reikėtų naudoti, kai vidutiniškai randama po viena lervą ant augalo.
Nuo sitonų pupinius augalus reikia purkšti, kai dygimo metu randama 5-10 vabalų viename kvadratiniame metre.
Nuo žirninių vaisėdžių grūdams auginamus žirnius rekomenduojama purkšti insekticidais, kai dvejose gretimose feromoninėse gaudyklėse pagaunama 10 ar daugiau vaisėdžių. Dažniausiai vaisėdžių drugelių skraidymo pradžia sutampa su žirnių butonizacijos tarpsniu.
Pupiniai amarai pupose paprastai pasirodo butonizacijos pabaigoje. Insekticidus rekomenduojama naudoti, kai amarai apninka 20 proc. augalų.
Nuo kolorado vabalų lervų insekticidus rekomenduojama naudoti, kai kolorado vabalų lervos apninka 10 proc. kerų, ant kurių randama po 10-15 lervų.

Dalintis su draugais: