Darcos

Veiklioji medžiaga: tebukonazolas 250 g/l
Produkto forma: vandens emulsija(EW)

DARCOS– triazolų grupės sisteminis fungicidas, grybinių ligų naikinimui žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose.

NAUDOJIMAS, NORMOS
DARCOS gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose.

Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Naikina miltligę (Blumeriagraminis), rudąsias rūdis (Puccinia recondita), lapų septoriozę (Mycosphaerella graminicola), varpų septoriozę (Septoria nodorum), kviečių dryžligę (Pyrenophora tritici-repentis), varpų fuzariozę (Fusariumspp.)
Purškimo laikas:
DARCOS prieš miltligę, rudąsias rūdis, lapų septoriozę, varpų septoriozę, kviečiųdryžligę galima purkšti vegetacijos metu, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61).
Prieš varpų fuzariozę purškiama nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 61-65).
Geriausi rezultatai gaunami, kai DARCOS purškiamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.
Purškimo norma: 1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Didžiausias purškimų skaičius:

Žieminiai ir vasariniai miežiai
Naikina miltligę (Blumeria graminis), rudąsias rūdis (Puccinia hordei),  tinkliškąją dryžligę (Pyrenophora teres), rinchosporiozę (Rhynchosporium secalis), varpų fuzariozę (Fusarium spp.)
Purškimo laikas:
Prieš miltligę, rudąsias rūdis, tinkliškąją dryžligę, rinchosporiozę
DARCOS galima purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61). Priešvarpų fuzariozę purškiama nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 61-65).
Geriausi rezultatai gaunami, kai DARCOS purškiamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams
Purškimo norma: 1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Didžiausias purškimų skaičius: 1

Žieminiai ir vasariniai rapsai
DARCOS gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose ir vasariniuose rapsuose.
Naikina fomozę (Leptosphaeria maculans), pilkąjį puvinį (Botrytis cinerea),  juodąją dėmėtligę (Alternaria brassicae),
Purškimo laikas: Prieš fomozę ir pilkąjį puvinį žieminiai ir vasariniai rapsai purškiami stiebo ilgėjimo - butonizacijos tarpsniuose(BBCH 39-53).
Prieš juodąją dėmėtligę purškiama žydėjimo pabaigoje (BBCH 69).
Geriausi rezultatai gaunami, kai DARCOS purškiamas pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.
Naudojimo norma: 1,0 l/ha;
Vandens kiekis: 200- 400 l/ha.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Purškimo sąlygos:
Purkšti taip, kad tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.
Purkšti tolygiai visame lauke;
Purkštuvo štangos aukštis ir vandens kiekis turi būti toks, kad augalai būtų gerai apipurkšti, ypatingai vėlesniuose rapsų augimo tarpsniuose.
Tankesniuose pasėliuose vėlesniuose augimo tarpsniuose rekomenduojama naudoti didesnį vandens kiekį.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 2 val.
Pasėlis turėtų likti sausas 2 valandas po purškimo.
Purškiant rapsus žydėjimo metu, DARCOS geriausia naudoti vakare.

Dalintis su draugais: