Dithane NT

Veiklioji medžiaga: mankocebas 750 g/kg
Preparato forma: tirpios granulės

Dithane NT yra apsauginis fungicidas.Naudojamas bulvėse, ropiniuose ir Shallot svogūnuose, česnakuose, poruose, morkose, pastarnokuose, žiediniuose kopūstuose, brokoliuose, žieminiuose kviečiuose, obelyse, kriaušėse, slyvose, vyšniose.

Veikimo būdas

Kontaktinis. Mankocebas prikimba prie lapo paviršiaus ir įsiskverbia į viršutinius audinius. Jis veikia ligos sukėlėjo ląstelėje esančią amino rūgšties ir fermentų sulfohidrilinę grupę, taip suardydamas metabolinius procesus šešiose skirtingose grandyse. Dėl tokio  mankocebo veikimo yra labai maža rizika susidaryti  grybinės ligos atsparumui šiam fungicidui, todėl gali būti plačiai naudojamas ir kitose prieš atsparumo susidarymą nukreiptose purškimo strategijose.
Po nupurškimo produkto efektyvumas ilgainiui mažėja. Tai priklauso nuo oro sąlygų, ligų plitimo intensyvumo ir augalų augimo spartumo.
Dithane NT sudėtyje yra mangano (150 g/kg) ir cinko (19 g/kg).

Registruota norma ir naudojimo laikas

Bulvės
bulvių maras(Phytophthora infestans)  ir sausligė (Alternaria solani).
Norma kg/ha 2.0
Purkšti profilaktiškai  prieš ligai pradedant plisti. Būtina užtikrinti gerą lapijos padengimą fungicidu. Esant geroms ligai plisti sąlygoms (marui - vėsūs (15-210C) ir lietingi orai, sausligei – šilti (>250C ) ir lietingi orai),  purškimo intervalai neturi viršyti 10 dienų ir būti trumpesni nei 7 dienos. Leiskite lapijai nudžiūti po lietaus ar lietinimo ir tik tada purkškite Dithane NT. Maksimalus purškimų skaičius: 8

Ropiniai svogūnai, česnakai, shallot svogūnai
netikroji miltligė (Peronospora destructor), rūdys (Puccinia allii)
Norma kg/ha 2.5
Purkšti profilaktiškai prieš ligai pradedant plisti - kai yra palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti (vėsūs ir lietingi orai).  Tarp purškimų turi praeiti mažiausiai 7 dienos. Maksimalus purškimų skaičius 4.

Porai
fitoftorozė (Phytophtora porii) ir rūdys  (Puccinia allii)
Norma kg/ha 2.5
Purkšti profilaktiškai prieš ligai pradedant plisti - kai yra palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti (vėsūs ir lietingi orai).  Tarp purškimų turi praeiti mažiausiai 7 dienos. Maksimalus purškimų skaičius: 3

Morkos, pastarnokai
Morkų ir pastarnokų alternariozė (juodoji dėmėtligė)  (Alternaria dauci)
Norma kg/ha 2.0
Purkšti profilaktiškai prieš  ligai pradedant plisti  kas 7-10 dienų. Maksimalus purškimų skaičius: 4

Žiediniai kopūstai, brokoliai
Netikroji miltligė (Peronospora parasitica), alternariozės (Alternaria spp)
Norma kg/ha 2.0
Purkšti profilaktiškai  prieš ligai pradedant plisti– kai yra palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti (vėsūs ir lietingi orai). Purkšti  kas 7-10 dienų. Maksimalus purškimų skaičius: 4

Žieminiai kviečiai
Lapų septoriozė (Septoria tritici), rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Norma kg/ha 2.0
Naudojamas kaip profilaktinis fungicidas sumažinant septoriozės plitimą ir apsaugant nuo rudųjų rūdžių infekcijos.Purškiama du kartus, kas 14 dienų. Pirmą kartą purškiama pirmojo bamblio tarpsnyje (BBCH 31). Antrą kartą purškiama, kai pasirodo paskutinis lapas (BBCH 37). Abu purškimai yra apsauginiai (profilaktiniai).

Obelys, kriaušės
Obelų ir kriaušių rauplės (Venturia inaequalis) (Venturia pirina)
Norma kg/ha 2.0
Purškiama  profilaktiškai pradedant pumpurų sprogimo tarpsnyje. Dithane NT obelis nuo rauplių apsaugos iki 7 dienų. Iki kito purškimo fungicidu Dithane NT turi praeiti 14 d., todėl rekomenduotina Dithane NT kaitalioti su kitais apsauginiais fungicidais. Maksimalus purškimų skaičius 4.

Slyvos, vyšnios
Slyvų rūdys (Tranzschelia discolor), rudasis vaisių puvinys (Monilinia sp)
Norma kg/ha 2.0
Dithane NT   naudojamas profilaktiniam purškimui. Purškimą galima pradėti išaugus pirmiesiems lapams. Purkšti kas 7-10 dienų. Maksimalus purškimų skaičius: 4

Juodieji serbentai
Juodieji deguliai (Drepanopeziza ribis)
Norma kg/ha 2.0
Purkšti profilaktiškai  prieš ligai pradedant plisti– kai yra palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti (vėsūs ir lietingi orai). Purkšti kas 7-10 dienų. Maksimalus purškimų skaičius: 4

Rekomendacijos

Dithane NT turi būti išpurkštas traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais. Vandens normą naudokite atsižvelgdami į  augalų rūšį ir būklę (200-1000 L/ha). Didesnę vandens normą naudokite aukštuose ir tankiuose pasėliuose bei medžiuose. Naudokite purkštukus, kurie užtikrina gerą augalų padengimą. Pirmą kartą purškiama prieš ligai pasirodant. Toliau  purškiama nustatytais intervalais kol reikalinga apsauga nuo ligų.

Tirpalo kiekis
Bulvėse – 150-600L/ha
Svogūnuose, česnakuose, poruose – 500-700 L/ha
Morkose, pastarnokuose – 500-700 L/ha
Žiediniuose kopūstuose, brokoliuose – 500-700 L/ha
Žieminiuose kviečiuose – 200-400 L/ha
Obelyse, kriaušėse – 800-1000 L/ha
Slyvose, vyšniose – 800-1000 L/ha
Juoduosiuose serbentuose - 200-1000 L/ha

Meteorologinės sąlygos purškimo metu

Dithane NT turi būti purškiamas ant sausų augalų. Nepurkškite iš karto po lietaus ar lietinimo. Geriausia purkšti ryte ar vėlai vakare. Nepurkškite temperatūrai esant virš 25ºC ir jei santykinė oro drėgmė yra mažesnė nei 30%.
Lietus 1-2 valandos po purškimo preparato efektyvumui įtakos neturi.

Dalintis su draugais: