Estet 600 EC

Veikliosios medžiagos: 2,4 D rūgšties 600 g/l = 2,4 D 2-etilheksilesterio 905 g/l
Produkto forma: Koncentruota emulsija

Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose javuose, kukurūzuose, varpinėse žolėse, ganyklose.

VEIKIMO BŪDAS

ESTET 600 EC yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles. ESTET yra auksinų tipo herbicidas. Nupurškus herbicidu piktžolės ištysta, deformuojasi. Pirmieji ESTET poveikio požymiai (piktžolių augimo pakitimai) pasirodo netrukus po herbicido panaudojimo. Per 14-21 dieną, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta.
VEIKIMO SPEKTRAS:
ESTET naikina aktyviai augančias piktžolės. Gerai naikina daugiametes dviskiltes piktžoles, kai jos yra lapų skrotelės augimo tarpsnyje. Geriausias efektas gaunamas, kai purškiamos piktžolės yra 3-4 lapelių – pirmųjų žiedinių pukpurų susiformavimo tarpsniuose.

Labai geras arba geras efektyvumas (85 – 100 proc.):
Plačioji balandūnė (Atriplex patula), savaime išsisėję rapsai (Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris), rugiagėlės (Centaurea cyanus), baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė usnis (Cirsium arvense), dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis), aguona birulė (Papaver rhoeas), siauralapis gyslotis (Plantago lanceolata), plačialapis gyslotis (Plantago major), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum), dirviniai garstukai (Sinapis arvensis), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), daržinė pienė (Sonchus oleraceus), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinalis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), baltasis dobilas (Trifolium repens), mėlynžiedis vikis (Vicia cracca).

Vidutinis efektyvumas (60 – 85 proc.):
Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), paprastasis pentinius (Delphinium consolidae), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), snapučiai (Geranium spp.), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), rūgčiai (Polygonum spp.).

Silpnas efektyvumas (mažiau nei 60 proc.):
Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), rūgštynės (Rumex spp.), daržinė žliūgė (Stellaria media), persinė veronika (Veronica persica), našlaitės (Viola spp.).

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS:

Žieminiai kviečiai, rugiai ir kvietrugiai:
ESTET purškiama, kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose (BBCH 14-32).
Norma: 0,5 – 1,0 l/ha
Naudojant 0,5 l/ha normą ESTET naikina baltasias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime išsisėjusius rapsus ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje.
Naudojant 0,7 l/ha normą ESTET naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių, kai jos yra 3-4 lapelių augimo tarpsnyje.
ESTET 1,0 l/ha norma rekomenduojama naudoti vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač rugiagėlių), kai jos yra pirmųjų žiedinių pumpurų formavimosi tarpsnyje, taip pat nuo daugiamečių dviskilčių (dirvinės usnys, paprastosios kiaulpienės, dirvinės pienės).
Nerekomenduojama ESTET naudoti javuose su ankštinių žolių įsėlių.

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos:
ESTET purškiama, kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose (BBCH 14-32).
Norma: 0,5 – 1,0 l/ha
Naudojant 0,5 l/ha normą ESTET naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime išsisėjusius rapsus ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje.
Naudojant 0,7 l/ha normą ESTET naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių, kai jos yra 3-4 lapelių augimo tarpsnyje.
ESTET 1,0 l/ha norma rekomenduojama naudoti nuo vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač rugiagėlių), kai jos yra pirmųjų žiedinių pumpurų formavimosi tarpsnyje, taip pat nuo daugiamečių dviskilčių (dirvinės usnys, paprastosios kiaulpienės, dirvinės pienės).
Nerekomenduojama ESTET naudoti javuose su ankštinių žolių įsėlių.

Kukurūzai
ESTET purškiama iki kukurūzų 6 lapelių augimo tarpsnio (BBCH 16).
Norma: 0,5 l/ha
ESTET gerai naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime išsisėjusius rapsus.

Varpinės žolės
ESTET purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje.
Norma: 1,0 – 2,0 l/ha
Didžiausią normą rekomenduojama naudoti, kai pasėlyje yra labai išplitusios daugiametės piktžolės, ypač paprastosios kiaulpienės, dirvinės usnys. Nerekomenduojama naudoti ESTET varpinių žolių pasėlyje, jeigu jame įsėtos ankštinės žolės.

Ganyklos be ankštinių žolių
ESTET purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje.
Norma: 1,0 – 2,0 l/ha
Didžiausią normą rekomenduojama naudoti, kai pasėlyje yra labai išplitusios daugiametės dviskiltės piktžolės.
Praėjus 28 dienoms po purškimo galima ganyti gyvulius ir šienauti.

PASTABOS
Rekomenduojamas vandens kiekis – 200-300 l/ha, kai pasėlis yra normalaus tankumo.
Rekomenduojamas vandiens kiekis – 300-400 l/ha, kai pasėllis yra didelio tankumo.
Didžiausias apdorojimų skaičius sezono metu – 1.
Lietus, praėjus 4-5 val. nuo purškimo, nebeturi neigiamos įtakos produkto  poveikiui.
Herbicido panaudojimo metu temperatūra turi būti ne mažesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C (geriausiai veikia, kai temperatūra yra aukštesnė nei +12 °C).

Dalintis su draugais: