Fligh Forte

Veikliosios medžiagos:pendimetalinas 320 g/l pikolinafenas 16 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija

Sisteminio ir dirvinio veikimo herbicidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose iš rudens vienmečių dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui.
Flight Forte yra veiksmingas nuo kibiųjų lipikų, dirvinių našlaičių, daržinių žliūgių, notrelių, veronikų, vienmečių miglių, paprastūjų miglių, vidutiniškai veiksingas nuo dirvinių smilguolių (veiksmingumas iki 50%). Flight Forte mažai veiksingas nuo daugiamečių dviskilčių piktžolių, tokių kaip dirvinės usnys, vienaskilčių piktžolių, tokių kaip tuščiosios avižos ir tų piktžoles, kurios atželia iš šaknų.

Flight Forte yra naudojamas žiemkenčių rudeniniam purškimui, kuomet piktžolės dar nebūnapadariusios žalos. Piktžolės geriau sunaikinamos, jei purškimo metu dirva būna pakankamai drėgna, dirvos paviršius lygus, be grumstų ir augalų liekanų.

Dėmesio!
Nenaudokite Flight Forte durpiniuose dirvožemiuose. Organinės medžiagos absorbuodamos veikliąją medžiagą pendimetaliną, smarkiai sumažina veiksmingumą nuo piktžolių.
Nepurkškite, jei užsitęsė šalnos Nepurkškite javų, jei augimo sąlygos kurį laiką buvo nepalankios: smarkiai pažeidė kenkėjai, ligos, javai numirko ar buvo pažeisti prieš tai naudotų cheminių medžiagų.
Herbicidas veikia efektyviai, jei 7 dienų bėgyje palyja. Užsitęsus sausam laikotarpiui, herbicido veiksmingumas gali sumažėti.
Purkšdami saugokite, kad tirpalo likučiai nepatektų į atvirus vandens telkinius ir ant greta augančių augalų, herbicidas gali pakenkti dviskilčiams kultūriniams augalams.

Žieminiai kviečiai
Naudojimo laikas: Purškiama rudenį, javams turint 1–3 lapelius (BBCH11 – 13).
Norma: 2,5 l/ha Flight Forte. Geriausia purkšti, kai javai turi 1-2 lapelius, piktžolės yra sudygusios, bet ne didesnės kaip 2 tikrųjų lapelių.
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Atsėjimas
jeigu žieminiai kviečiai dėl kokių nors priežasčių blogai peržiemojo, lauke, kuriame buvo naudotas Flight Forte, pavasarį, prakultivavus 15 cm gyliu, galima įsėti/sėti vasarinius miežius, kviečius. Dirvą giliai suarus, galima sėti kukurūzus, žirnius, dobilus, pupas ar sodinti bulves.

Rekomenduojamas vandens kiekis 150-300 l/ha

Dalintis su draugais: