Focus ultra

Veiklioji medžiaga: cikloksidimas 100g/l
Preparato forma: koncentruota emulsija

Sisteminis herbicidas sudygusioms vienaskitėms piktžolėms naikinti cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, burokėliuose, linuose, rapsuose, morkose, bulvėse, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, jaunose ir derančiose braškėse.

Veikimo būdas
Fokus Ultra yra sisteminis herbicidas, gerai naikinantis tiek vienmetes, tiek daugiametes vienaskiltes piktžoles, išskyrus vienmetes migles. Fokus Ultra yra selektyvus daugeliui plačialapių kultūrų. Veiklioji medžiaga įsisavinama per lapus ir juda augale į augančias dalis, sukeldama greitą stiebo ir šaknų irimą. Tuoj po nupurškimo augalų augimas staiga sustoja, bet efektas gali būti matomas tik po savaitės, priklausomai nuo oro sąlygų. Piktžolės parausta ir, paėmus už viršūnės, lengvai išsirauna. Lapai visiškai nuvysta po 3 - 5 savaičių.

Optimalios augimo sąlygos - šiltas oras ir pakankamai drėgna dirva - leidžia pasiekti geriausių rezultatų. Kaitri saulė ir sausas oras gali sumažinti poveikį. Tokiomis sąlygomis purkškite vakare, naudokite didesnes rekomenduojamas Fokus Ultra normas. Purkškite ant sausų lapų, kai lietaus nesitikima mažiausiai 1 valandą.

Poveikis paprastajam varpučiui priklauso nuo pačios kultūros sugebėjimo jį stelbti. Pvz.: tankesniame rapsų pasėlyje varputis būna ištįsęs ir silpnas, todėl lengviau pažeidžiamas. Mažai varputį stelbiančiose kultūrose, tokiose kaip cukriniai runkeliai, naudokite didesnes Fokus Ultra normas arba purkškite du kartus. Panaudojus Fokus Ultra ir, susiklosčius palankioms varpučiui augimo sąlygoms, jis gali atželti, tačiau dažniausiai Fokus Ultra poveikis būna ilgalaikis ir efektyvumas jaučiamas kitais metais.

Cukriniai runkeliai
Varputis
Norma: 1. būdas: Fokus Ultra 1,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 2 - 4 lapelius. Pakartotinas purškimas Fokus Ultra 1,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai ataugęs varputis turi 2 - 3 lapelius, esant normalioms augimo sąlygoms, tai būtų praėjus 3 - 4 savaitėms po pirmo purškimo.
2. būdas: Fokus Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 3 - 5 lapelius.

Tuščioji aviža
Norma: Fokus Ultra 1,0-1,5 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 2-4 lapelius.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Linai
Varputis
Norma: Fokus Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 3-5 lapelius.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Rapsai
Varputis
Norma: Fokus Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 3-5 lapelius.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Morkos
Varputis
Norma: Fokus Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 3-5 lapelius.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Bulvės
Varputis
Norma: Fokus Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 3 - 5 lapelius.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Gūžiniai ir žiediniai kopūstai
Varputis
Norma: Fokus Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 3-5 lapelius.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Jaunos ir derančios braškės
Varputis
Norma: Fokus Ultra 1,5-2,0 l/ha + Dash® HC 0,5-1,0 l/ha, kai piktžolės turi 3-5 lapelius.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis 100 - 200 l/ha

Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Fokus Ultra ir baikite pilti vandenį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.

Purškimas
Mažas Fokus Ultra normas naudokite palankiomis augimui sąlygomis, kai piktžolėtumas nėra labai didelis. Didžiausias normas naudokite, esant prastesnėms augimo sąlygoms, kai purškiate pavėluotai. Dash®1HC pagerina Fokus Ultra patekimą į piktžoles ir užtikrina herbicido efektyvumą mažiau palankiomis oro sąlygomis.

Žemės dirbimas
Nedirbkite dirvos tiek prieš, tiek po Fokus Ultra panaudojimo (bulvėse ar cukriniuose runkeliuose).

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: