Input

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 160 g/l, spiroksaminas 300 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija.

Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių ligų.

Veikimo spektras
INPUT yra sisteminio poveikio fungicidas nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių pašaknio, lapų ir varpų ligų. Produktas pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu. Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. INPUT apsaugo augalus mažiausiai 4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu INPUT yra naudojamas kaip vienintelis fungicidas, tada rekomenduojama naudoti didesnę normą.

Vasariniai kviečiai
Miltligė (Blumeria graminis)
Lapų septoriozė (Septoria tritici)
Varpų septoriozė (Stagonospora nodorum)
Kviečių dryžligė (Drechslera tritici-repentis)

Žieminiai kviečiai
Stiebalūžė (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Fuzariozė (Fusarium spp.)
Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale)
Miltligė (Blumeria graminis)
Lapų septoriozė (Septoria tritici)
Varpų septoriozė (Stagonospora nodorum)
Kviečių dryžligė (Drechslera tritici-repentis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)

Vasariniai miežiai
Miltligė (Blumeria graminis)
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium seralis)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)
Rudadėmė dryžligė (Drechslera sorokiniana)
Dalinis efektyvumas:
Lapų septoriozė (Septoria spp.)

Žieminiai miežiai
Miltligė (Blumeria graminis)
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)

Purškimo norma: 0,8-1,0 l/ha

Purškimo laikas
Nuo pašaknio puvinių kviečiai purškiami bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), nuo lapų ligų kviečiai – bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69), miežiai bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61),
nuo varpų ligų kviečiai – žydėjimo metu (BBCH 61–69), miežiai – plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 51–61).
Purškiant nuo lapų ligų temperatūra neturi būti žemesnė nei 12°C, nuo pašaknio puvinių ir miltligės galima purkšti esant 5-12 °C.

Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 30 min.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

TIRPALO RUOŠIMAS
Prieš atidarant produktą, reikia jį gerai pakuotėje suplakti. Reikiamą purškimui INPUT kiekį, įjungus maišyklę, supilti į purkštuvą, pripildytą 1/2 purškimui skirto vandens. Išskalauti pakuotę ir supilti paplavas į purkštuvą. Supilti likusį vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta.

MAIŠYMAS
INPUT galima maišyti su kitais fungicidais, insekticidais, herbicidais, augimo reguliatoriais ir skystomis trąšomis (chelatinėje formoje) naudojantis produktų maišymo rekomendacijomis. Ruošiant mišinius, į purkštuvą pirmasis supilamas INPUT, po to kitas produktas, jei nėra kitokių nurodymų produkto - partnerio etiketėje. Augalams saugiausia kai naudojama 2 produktų mišinys. Naudojant daugiau nei 2 produktus iškyla rizika pažeisti (apdeginti) augalus. Informacija apie maišymą paremta tik fizikinėmis – cheminėmis savybėmis. Bandymų dėl fitotoksiškumo nėra atlikta.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: