Kaiso 50 EG

Veikliosios medžiagos: lambda – cihalotrinas 50 g/kg
Produkto forma: emulguojančios granulės

Kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Skirtas griaužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose bei bulvėse.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Insekticidas veikia ir per vabzdžio virškinamąjį traktą ir patekęs ant vabzdžio. Pirmieji poveikio rezultatai matomi labai greitai, o visiškai kenkėjai žūsta po 1-3 valandų.

Augalai, kenkėjai ir naudojimo norma

Vasariniai ir žieminiai rapsai
Norma kg/ha 0,15

Rapsiniai žiedinukai
Purškiama kenkėjams pasiekus žalingumo ribą. Nuo rapsinių žiedinukų purškiama, kai stiebo augimo tarpsniu vidutiniškai ant augalo randama  1-2 vabalai, butonizacijos tarpsniu 3-4 vabalai. Rapsiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai.

Kadangi stiebų ir ankštarų kenkėjų suaugėlių ankstyvos migracijos į rapsų laukus laikas dažnai sutampa su rapsinių žiedinukų plitimo periodu (stiebo ilgėjimo - butonizacijos tarpsniu), galimas kompleksinis insekticidų naudojamas nuo šių kenkėjų
Paskutinis apdorojimas iki derliaus nuėmimo, d. 28

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos
Norma kg/ha 0,15

Javiniai amarai
Nuo javinių amarų purkšti javams išplaukėjus po BBCH 59, kai amarų apniktų stiebų randama 20-30%, apsikrėtusio stiebo varpoje – vidutiniškai po 2-3 amarus.

Ieviniai amarai
Nuo ievinių amarų javų krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20-29) purkšti kai amarais apnikta 50% augalų ir ant augalo randama po 1-2 kenkėjus, o bamblėjimo ir vamzdėjimo tarpsniu (BBCH 31-47) – 50% apniktų stiebų ir daugiau kaip 10 amarų ant stiebo.

Lemai
Nuo lemų purkšti kai ant stiebo randama vidutiniškai 0,5-1,0 lerva.

Tripsai
Nuo tripsų purškiama iki išplaukėjimo tarpsnio (BBCH 50), jeigu tripsai apnikę 50% stiebų ir ant stiebo randama 1-2 kenkėjai.
Paskutinis apdorojimas iki derliaus nuėmimo, d. 28

Bulvės
Norma kg/ha 0,15
Amarai
Purškiama kenkėjams plintant.
Paskutinis apdorojimas iki derliaus nuėmimo, d. 14

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 200 – 400 l/ha
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
 
 

 

Dalintis su draugais: