Maister OD

Veikliosios medžiagos: foramsulfuronas 30 g/l, natrio metiljodsulfuronas 1 g/l Apsauginė medžiaga: etilizoksadifenas 30 g/l

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija

Sisteminis, sulfonilurėjos cheminės grupės herbicidas, skirtas vienmečių ir daugiamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių kukurūzų pasėliuose.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
MAISTER OD – sisteminis, plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles sudygusių kukurūzų pasėliuose. Didžioji dalis herbicido į augalus patenka per lapus, ir tik nedidelė dalis - per šaknis. Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto visame augale ir stipriai slopina piktžolių augimą ir vystymąsi. Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia paimti vandens ir maisto medžiagų. Jos nustoja augusios, lapai pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo piktžolių rūšies ir aplinkos sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta per 2-4 savaites po herbicido panaudojimo.

Jautrios piktžolės

Produktas labai gerai naikina (efektyvumas 95-100 proc.):
Vienaskiltės: Paprastasis varputis (Elytrigia repens), paprastoji rietmenė (Echinochloa crus galli), šerytės (Setaria spp.).
Dviskiltės: Baltoji balanda (Chenopodium album) iki 6 lapelių tarpsnio (apie 5 cm aukščio), galinsogos (Galinsoga spp.), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), daržinė žliūgė (Stellaria media), dėmėtoji rūgtis (Polygonum persicaria), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), dirvinė pienė (Sonchus arvensis) lapų skrotelės (rozetės) tarpsnyje, dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), garstukas (Sinapis arvensis), kibusis lipikas (Galium aparine), paprastasis kežys (Spergula arvensis), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), savaime išsisėję rapsai, šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus), trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), trumpamakštė rūgtis (Polygonum lapathifolium), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis).

Produktas gerai naikina (efektyvumas 75-94 proc.):
Dviskiltės: Dirvinė usnis (Cirsium arvense) lapų skrotelės (rozetės) tarpsnyje, dirvinė našlaitė (Viola arvensis), veronikos (Veronica spp.).

Produktas silpnai naikina (efektyvumas 50-74 proc.):
Dviskiltės Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus).

NAUDOJIMO LAIKAS
MAISTER OD purškiama pavasarį, kukurūzų vegetacijos metu nuo antrojo iki šeštojo lapo pasirodymo (BBCH 12-16). Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos yra 2- 3 -jų lapelių augimo tarpsnyje. Vėliausiai MAISTER OD purškiama, kai kukurūzai yra 6 lapelių augimo tarpsnyje. Piktžolėms peraugus MAISTER OD efektyvumas sumažėja.

NAUDOJIMO NORMA
MAISTER OD naudojimo norma 1,5 l/ha.
Vandens norma – 100-400 l/ha.
Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

FITOTOKSIŠKUMAS
MAISTER OD, naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia kukurūzų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (fitotoksiškumas), kai purškiama esant nepalankioms aplinkos sąlygoms: temperatūra daugiau nei 25°C ir stipriai šviečia saulė, mažiau nei 10°C, dideli dienos ir nakties temperatūrų svyravimai (>20°C), lietingas periodas.
Nerekomenduojama naudoti sėklinių ir maistinių veislių kukurūzuose.
Jeigu ruošiamasi naudoti organofosfatų, karbamatų, chlornikotinilų (neonikotinoidų) cheminių grupių insekticidus, tai tarp purškimų MAISTER OD ir insekticidais ar atvirkščiai turi praeiti 7 d. Priešingu atveju gali sulėtėti herbicido veikliųjų medžiagų, priklausančių sulfonilurėjos cheminei grupei, skilimas augale, todėl kukurūzai gali žūti.

PASTABOS
Nerekomenduojama MAISTER OD purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo ar maisto medžiagų nepritekliaus.
Kai MAISTER OD naudojamas prisilaikant rekomendacijų (t.y. purškiama 2-6 lapelių augimo tarpsnyje) produkto likučių žaliuose augaluose nelieka ir juos galima naudoti žaliam gyvulių pašarui.
Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.

SĖJOMAINA
Jeigu nupurkštas MAISTER OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, tai, giliai suarus dirvą, iškart galima sėti tik kukurūzus. Po 3 mėnesių galima sėti ir visus kitus augalus.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Herbicidą MAISTER OD būtina naudoti pagal rekomendacijas, kad neišsivystytų piktžolių atsparumas herbicidams. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Naudoti, kai piktžolės aktyviai auga, yra jaunos. Naudoti pilną sėjomainą ir visas kitas įmanomas agrotechnines priemones dirvai paruošti. Nenaudoti MAISTER OD tuose pasėliuose, kur nustatytas piktžolių atsparumas ALS (acetohidroksilo rūgščių sintezės inhibitoriai) herbicidams.

TIRPALO RUOŠIMAS
Į purkštuvą supilama pusę purškimui skirto vandens ir įjungiama maišyklė. Reikiamas produkto kiekis (prieš tai produktas gerai suplakamas pakuotėje) lėtai ir tolygiai supilamas į purkštuvą ir gerai išmaišomas. Supilamas likęs vanduo ir vėl išmaišoma. Purkšti įjungus maišyklę. Purkšti smulkiais - vidutinio stambumo lašais. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: