Maister WG

Veikliosios medžiagos: foramsulfuronas 300 g/kg, natrio metiljodosulfuronas 10 g/kg. Apsauginė medžiaga: etilizoksadifenas 300 g/kg
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

MAISTERIS – sisteminis, plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles po sudygimo kukurūzų pasėliuose. Didžioji dalis herbicido į augalus patenka per lapus, likusioji per šaknis. Patekusios veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo ir vystymosi slopinimas. Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia paimti
vandens ir maisto medžiagų. Jos nustoja augusios, lapai pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo rūšies ir aplinkos sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta per 2-4 savaites.

Jautrios piktžolės
Dviskiltės
Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus), daržinė žliūgė (Stellariamedia), smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora), kibusis lipikas (Galium aparine), baltoji balanda (Chenopodium album), raudonžiedė notrelė (Lamiumpurpureum), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), savaime išsisėję rapsai, dėmėtoji rūgtis (Polygonum persicaria), trumpamakštė rūgtis (Polygonum lapathifolium), kiauliauogės (Solanum spp.).
Vienaskiltės
Paprastasis varputis (Elytrigia repens), pievinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides), vienmetė miglė (Poa annua), dirvinė smilguolė (Apera spica$venti), tuščioji aviža (Avena fatua), daugiametė svidrė (Lolium perenne) , paprastoji rietmenė (Echinochloa crus galli), žalioji šerytė (Setaria viridis).

Vidutiniškai jautrios piktžolės
Dirvinė usnis (Cirsium arvense), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus), gailioji dilgėlė (Urtica urens).

Naudojimo laikas
MAISTERIU purškiama pavasarį, kukurūzų vegetacijos metu nuo antrojo iki šeštojo lapo pasirodymo (BBCH 12-16). Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos yra 2-3 -jų lapelių augimo tarpsnyje. Vėliausiai MAISTERIU purškiama, kai kukurūzai yra 6 lapelių augimo tarpsnyje. Piktžolėms peraugus MAISTERIO efektyvumas sumažėja.

Naudojimo norma
150 g/ha +2 l/ha lipniosios (paviršiaus aktyviosios) medžiagos (Aktirobas, Olbrasas ar kita Bayer CropScience rekomenduojama lipnioji medžiaga). Be lipniosios medžiagos MAISTERIO poveikis piktžolėms gali sumažėti, ypač baltosioms balandoms. Bayer CropScience negali garantuoti gero efektyvumo, kai naudojamos kitų firmų pagamintos lipniosios medžiagos.

Vandens norma – 100-400 l/ha.
Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Dalintis su draugais: