Mavrik 2F

Veiklioji medžiaga: tau fluvalinatas 240 g/l
Preparato forma: aliejinė vandens emulsija

Mavrik 2F – kontaktinio veikimo insekticidas, skirtas naikinti graužiančius ir čiulpiančius kenkėjus žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, žieminių rugių pasėliuose, morkose, bulvėse taip pat medienos apsaugai.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Mavrik2F-plataus veikimo spektro kontaktinis insekticidas, priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Preparatas pasižymi kontaktiniu poveikiu, taip pat veikia per kenkėjo virškinamąjį traktą.
Mavrik 2F paralyžiuoja kenkėjo nervų sistemą. Veiklioji medžiaga patenka mažomis dozėmis į virškinamąjį traktą, jutimo organus, kenkėjo stigmas ir galūnes. Pirmas nervų sistemos pažeidimo
požymis yra greitas koordinacijos blogėjimas ir kenkėjas netrukus žūva. Geriausiai veikia 15-20°C temperatūroje, efektyvus ir esant aukštesnei temperatūrai.
Tik tuomet, kai preparatas naudojamas tinkamu laiku, jis veikia efektyviausiai. Kada tikslinga naudoti insekticidą, galima nustatyti tik patikrinus kenkėjų gausumą lauke ir žinant jų žalingumo ribą. Minimalus intervalas tarp purškimų – 14 dienų.

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI RAPSAI
Rapsuose Mavrik 2F naudojamas nuo rapsinių žiedinukų ir kitų kenkėjų, plintančių vegetacijos metu. Jei pasėlis vešlus ir kenkėjai intensyviai plinta, naudokite didesnes registruotas normas, o kenkėjų plitimo pradžioje mažesnes produkto normas. Produktas rapsuose naudojamas iki žydėjimo ir bei po žydėjimo plintant kenkėjams.

Rapsinis žiedinukas (Meligethes aeneus)
Žalingumo ribos:
Stiebo augimo tarpsnio pradžioje 1 -2 žiedinukai ant augalo; Butonizacijos tarpsnyje 3 -4 žiedinukai ant augalo.
Mavrik 2F veiklioji medžiaga tau fluvalinatas pasižymi mažu toksiškumu bitėms todėl išimtinais atvejais, esant dideliam žiedinukų antplūdžiui, galima naudoti Mavrik 2F ir pasirodžius pirmiems rapsų žiedams. Tuo metu pasėlius purkšti rekomenduojama tik vėlai vakare, bitėms sugrįžus į avilius.

Ankštarinis paslėptastraublis (Ceutorhynchus assimilis)
Žalingumo riba yra 1 vabalas ant 10 augalų. Vasariniuose rapsuose, purškiant nuo žiedinukų, naikinami ir ankštariniai paslėptastraubliai. Žieminius rapsus purkšti žydėjimo tarpsnio pabaigoje. Išsiritus ankštarinių paslėptastraublių lervoms naudoti tik sisteminius insekticidus.

Ankštariniai gumbauodžiai (Dasyneura brassicae)
Žalingumo ribos nenustatytos. Rapsus purkšti žydėjimo tarpsnio pabaigoje. Išsiritus ankštarinių gumbauodžių lervoms naudoti tik sisteminius insekticidus.

Norma: 0.2-0.3 l/ha
Vandens kiekis: 200-300l/ha
Karencija: 30 dienų
Didžiausias purškimų skaičius: 2

Dėmesio!

Naudojant insekticidą Mavrik 2F nuo rapsinių žiedinukų daugiau kaip vieną kartą per sezoną, gali atsirasti šių kenkėjų atsparumas insekticidui. Rekomenduojama pirmą kartą rapsuose naudoti prieš žiedinukus, antrą kartą purškiant prieš ankštarinius paslėptastraublius ir gumbauodžius.

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI KVIEČIAI, MIEŽIAI,KVIETRUGIAI IR ŽIEMINIAI RUGIAI
Javiniai amarai (Sitobion avenae)– dažniausiai kenkia žieminiams javams, bet gali apnikti ir vasarojų. Javiniai amarai vasarinių javų pasėliuose randami ant viršutinių lapų ir stiebų, tuo tarpu žieminiuose javuose jie dažniausiai įsikuria varpose. Žalingumo riba javams išplaukėjus amarų apniktų stiebų randama 20 -30%, apsikrėtusio stiebo varpoje – vidutiniškai po 2 -3 amarus. Purkšti žieminiams javams išplaukėjus (BBCH 51 -59).

Ieviniai amarai (Rhopalosiphum padi)– labiau kenkia vasariniams javams.
Vasarinių javųkrūmijimosi tarpsniu žalingumo riba laikoma 50% apniktų augalų ir ant augalo po 1 2 amarus, vasarojaus bamblėjimo ir vamzdelėjimo tarpsniais – 50% apniktų stiebų ir daugiau kaip po 10 amarų ant stiebo. Purkšti vasarinių javų krūmijimosi tarpsniu(BBCH 21 -29) arba bamblėjimo ir vamzdelėjimo tarpsniais (BBCH 30 -47).

Lemai (Oulema spp.)
Lemų žalingumo ribos nėra nustatytos. Purškiant nuo amarų, pasėliai apsaugomi ir nuo lemų.

Norma: 0.2 l/ha
Vandens kiekis: 200-300 l/ha
Karencija: 28 dienos
Didžiausias purškimų skaičius: 1

Dalintis su draugais: