Mustang Forte

Veikliosios medžiagos: aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l

Preparato forma: suspoemulsija

Mustang Forte - tai sisteminis piridinkarboksilinių rūgščių, triazolpirimidinų, fenoksiherbicidų klasės herbicidas, skirtas sudygusioms plačialapėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose, avižose.
Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui.

VEIKIMO BŪDAS
Mustang Forte yra sisteminis herbicidas, į augalą patenka daugiausiai per lapus ir nedidelė dalis per šaknis. Mustang Forte susideda iš trijų veikliųjų medžiagų: florasulamas stabdo acetolaktazės sintezę (ALS), dar vadinamą acetohidroksi rūgšties sinteze, aminopiralidas ir 2,4-D veikia auksinų sintezę. Visos veikliosios medžiagos augale juda sistemiškai, sutrikdo augalo metabolinius procesus. Dėl to preparatui jautrūs augalai žūsta.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Mustang Forte javuose gali būti naudojama nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32). Purškimui optimali temperatūra – 5 - 20 °C. Nepurkšti sausros metu, kai labai karšta ar šalta. Nepurkšti per šalnas ar iš karto po jų. Mustang Forte turi būti naudojamas piktžolėms aktyviai augant.

AUGALAI IR NAUDOJIMO NORMA
Mustang Forte gali būti naudojama žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose, avižose.
Mustang Forte norma vasariniuose miežiuose, vasariniuose kviečiuose, avižose 0,6-0,8l/ha, žieminiuose kviečiuose – 0,8-1,0l/ha.

DIRVA
Mustang Forte gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose. Lengvose dirvose kai kurie augalai gali sustresuoti. Tačiau tokie trumpalaikiai simptomai neturi jokios įtakos būsimam augalų derliui.

VANDENS NORMA
Naudojant Mustang Forte rekomenduojama 200-300 l/ha tirpalo. Mažesnė norma galima kol pasėlis ir piktžolės maži. Mustang Forte turi būti išpurkštas traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais. Purkšdami Mustang Forte naudokite smulkialašius ar vidutinio smulkumo purkštukus. Nerekomenduojame naudoti purkštukų, kurie išpurškia nuo vidutinių iki stambių lašų. Dėl to gali pablogėti produkto efektyvumas.
Lietus 1 val. po nupurškimo įtakos Mustang Forte veikimui neturi.

EFEKTYVUMAS
Jautrios piktžolės: bekvapis šunramunis, trikertė žvaginė, baltoji balanda, dirvinė usnis, kibusis lipikas, vaistinė ramunė, aguona birutė, vijoklinis pelėvirkštis, vijoklinis rūgtis, dirvinis garstukas, dirvinė pienė, daržinė žliūgė, dirvinė neužmirštuolė, snapučiai.
Vidutiniškai jautrios piktžolės: vaistinė žvirbliarūtė, dirvinė čiužutė, dirvinė aklė.
Mažai jautrios piktžolės: notrelė.
Mustang Forte patikimai naikina aktyviai augančias piktžoles. Paviršiaus aktyviųjų medžiagų papildomai pridėti nereikia – jos yra produkte.

TIRPALO RUOŠIMAS
Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir įpilkite reikiamą kiekį Mustang Forte. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.
Jei purkštuve įmontuotas išmaišymo indas, gali būti taikomas toks išmaišymo būdas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu):
Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės.
Įpilkite reikiamą Mustang Forte kiekį.
Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą.
Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde.
Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus.

POVEIKIS ŠALIA AUGANTIEMS AUGALAMS
Mustang Forte gali veikti plačialapius augalus tiesiogiai patekdamas per lapus ar netiesiogiai - per šaknis. Nepurkškite produkto ir venkite, kad purškiant produkto lašeliai nepatektų ant šalia augančių plačialapių augalų.

ATSĖJIMAS
Jei pasėlis, nupurkštas Mustang Forte, dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų, žolių sėjimą.

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI
Kitais metais auginamiems žemės ūkio augalams galioja apribojimai tik tuo atveju, jeigu purškiama didesne nei rekomenduojama norma – 0,8-1,0l/ha
Sėjomainoje po augalų, purkštų Mustang Forte tais pačiais kalendoriniais metais galima sėti: visus žieminius javus, žieminius rapsus, žoles.
Sėjomainoje po augalų, purkštų Mustang Forte pavasarį galima sėti: vasarinius javus, vasarinius rapsus, kukurūzus grūdams ir pašarui.
Norint sėti visus kitus augalus, turi praeiti mažiausiai 14 mėn. nuo nupurškimo herbicidu Mustang Forte.

AUGALŲ SĖJOMAINA
Nevisiškai supuvusių augalų liekanose esantys Mustang Forte likučiai gali veikti sėjomainoje vėliau auginamus augalus.
Laikas nuo Mustang Forte purškimo iki sėjos daugiausiai priklauso nuo augalų rūšies, aplinkos sąlygų bei žemės dirbimo būdų. Norint paspartinti produkto likučių skilimą šiauduose, reikia juos susmulkinti ir kaip galima greičiau įterpti į dirvą. Aminopiralidas augalų liekanose greičiau skyla, kai dirva yra drėgna ir šilta. Jo skilimas gali būti paspartintas papildomai dirvą laistant.

Augalai, kuriuos galima sėti nupurškus lauką Mustang Forte:
po 3-4 mėn.: žieminius javus, žieminius rapsus, žoles, kukurūzus;
po 10-13 mėn.: žieminius javus, žieminius rapsus, žoles, kukurūzus, vasarinius javus, vasarinius rapsus;
po daugiau kaip 14 mėn.: visi anksčiau išvardinti augalai bei saulėgrąžos, bulvės, cukriniai runkeliai, mėlynžiedė liucerna, morkos, svogūnai, pankoliai, linai sėmenims, lęšiai, sojos, pupos, žirniai.
Saugus laiko tarpas iki jautrių pesticidui augalų sėjos taip pat priklauso nuo klimatinių sąlygų, žemės dirbimo būdų ir kt.

Augalų liekanose esantys Mustang Forte likučiai (įskaitant ir mėšlą) gali pakenkti vėliau auginamiems jautriems augalams, pvz. žirniams, pupoms, kitiems ankštiniams, morkoms ir kitiems skėtiniams, pomidorams, bulvėms, salotoms ir kitiems graižažiedžiams.
Todėl nesodinkite jautrių augalų lauke, kur buvo purkštas Mustang Forte ar kur buvo mėžtas mėšlas, gautas maitinant ar kraikiant gyvulius augalais, nupurkštais Mustang Forte.

ĮSPĖJIMAS
Purškiant Mustang Forte negalima sėti ankštinių augalų, dobilų įsėlio javuose.

DĖMESIO:
Mėšlas su šiaudais, kurie buvo purkšti Mustang Forte, turi būti įkultivuotas į dirvą mažiausiai 7 mėnesius prieš pradedant auginti cukrinius runkelius, bulves, saulėgrąžas, daržoves (tokias kaip pomidorai, salotos, agurkai irk t.), bei ankštinius augalus.
Nenaudoti augalų, nupurkštų Mustang Forte kompostavimui ir mulčiavimui.
Nenaudoti mėšlo, kuriame yra augalų, apdorotų Mustang Forte liekanų, kompostavimui.
Laikydamiesi geros ūkininkavimo praktikos, įsitikinkite, kad augalinės liekanos visiškai suirusios. Tik po to auginkite jautrius augalus.

PIKTŽOLIŲ ATSPARUMAS
Atsparumas gali išsivystyti daržinėms žliūgėms (Stelaria media) bei aguonoms birulėms (Papaver rhoeas). Tačiau jei tokio pačio veikimo būdo herbicidai pakartotinai naudojami tame pačiame lauke prieš tas pačias piktžoles, gali atsirasti jų atsparumas. Atsparumui išsivystyti užkertamas kelias, naudojant skirtingo veikimo būdo herbicidus.
Mustang Forte sudėtyje yra florasulamo, kuris stabdo acetolaktazės sintezę (ALS). Norint išvengti atsparumo išsivystymo, rekomenduojama Mustang Forte purkšti tik vieną kartą per sezoną. Nerekomenduojama purkšti kito ALS stabdančio herbicido prieš arba po Mustang Forte purškimo, tačiau leidžiama naudoti kitą ALS stabdantį herbicidą kartu mišinyje su Mustang Forte, taip išplečiant šio herbicido veikimo spektrą. Aminopiralidas ir 2,4-D yra tokio pačio veikimo būdo kaip ir kiti fenoksi grupės herbicidai ir augalai atsparumo jam neįgauna.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: