Prosaro

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 125 g/l, tebukonazolas 125 g/l. Sudėtyje yra N,N-dimetildekanamido
Produkto forma: koncentruota emulsija.

Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių rapsų ligų.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Prosaro 250 EC yra plataus veikimo spektro sisteminis fungicidas, naudojamas apsaugai nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių lapų ir varpų ligų, taip pat nuo svarbiausių vasarinių ir žieminių rapsų ligų. Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu – naudojamas prieš ligų pasirodymą (profilaktinis purškimas) ir gydomuoju poveikiu – naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.

Veikimo spektras:
Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Miltligė (Blumeria graminis)
Lapų septoriozė (Septoria tritici)
Varpų septoriozė (Stagonospora nodorum)
Kviečių dryžligė (Drechslera tritici-repentis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale)

Žieminiai miežiai
Miltligė (Blumeria graminis)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)

Vasariniai miežiai
Miltligė (Blumeria graminis)
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)
Rudadėmė dryžligė (Drechslera sorokiniana)
Lapų septoriozė (Septoria tritici)

Žieminiai kvietrugiai
Septoriozė (Septoria tritici, Stagonospora nodorum)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale)

Vasariniai kvietrugiai
Miltligė (Blumeria graminis)
Septoriozė (Septoria tritici, Stagonospora nodorum)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale)

Žieminiai rapsai
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.)
Fomozė (Phoma lingam)
Sklerotinis (baltasis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum)
Pilkasis puvinys (Botrytis cinerea)

Vasariniai rapsai
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.)
Sklerotinis (baltasis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum)

Naudojimas
Javai
Purškimo norma: 0,75-1,0 l/ha
Purškimo laikas
Nuo lapų ligų kviečiai, kvietrugiai purškiami bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69), miežiai bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61);
nuo varpų ligų kviečiai, kvietrugiai purškiami plaukėjimo pabaigoje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 59–69), miežiai – plaukėjimo pabaigoje – žydėjimo pradžioje (BBCH 59–61).
Susiklosčius palankioms sąlygoms fuzariozei plisti (lietinga javų žydėjimo metu, atsėliavimas, minimalus dirvos įdirbimas) rekomenduojama naudoti Prosaro 250 EC 1,0 l/ha normą.
Pastaba: naudojant nuo varpų fuzariozės Prosaro 250 EC bus dalinai efektyvus ir nuo varpų juodligės (Alternaria spp., Cladosporium herbarum).

Rapsai
Purškimo norma: 1,0 l/ha
Purškimo laikas
Apsaugai nuo rapsų fomozės purškiama pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo 4 lapų susiformavimo iki žydėjimo pradžios (BBCH 14-60).
Apsaugai nuo juodosios dėmėtligės purškiama žydėjimo pabaigoje (BBCH 69).
Apsaugai nuo sklerotinio ir pilkojo puvinių purškiama žydėjimo viduryje, kai pradeda kristi žiedlapiai (BBCH 65).

Vandens kiekis:
Javams: 200-300 l/ha;
Rapsams: 200-400 l/ha, priklausomai nuo augalų aukščio.

Purkšti 2–3 barų slėgiu, smulkialašiu būdu ar vidutinio dydžio lašais.
Purškiant temperatūra neturi būti žemesnė nei +12°C.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 2 valandos.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo javams 35, rapsams 56 dienos.

TIRPALO RUOŠIMAS
Prieš atidarant produktą, reikia jį gerai pakuotėje suplakti. Reikiamą purškimui Prosaro 250 EC kiekį, įjungus maišyklę, supilti į purkštuvą, pripildytą 1/2 purškimui skirto vandens. Išskalauti pakuotę ir supilti paplavas į purkštuvą. Supilti likusį vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta.

MAIŠYMAS
Prosaro 250 EC galima maišyti su kitais fungicidais, insekticidais, herbicidais, augimo reguliatoriais ir skystomis trąšomis (chelatinėje formoje) naudojantis produktų maišymo rekomendacijomis. Jeigu PROSARO maišomas su herbicidu Husaru 50 g/kg v.d.g., tai tokio mišinio nebegalima maišyti su insekticidais ir mikroelementinėmis trąšomis. Ruošiant mišinius, į purkštuvą paskutinis supilamas Prosaro 250 EC, jei nėra kitokių nurodymų produkto-partnerio etiketėje. Augalams saugiausia, kai naudojama ne daugiau kaip 2 produktų mišinys. Naudojant daugiau nei 2 produktus iškyla rizika pažeisti (apdeginti) augalus. Informacija apie maišymą paremta tik fizikinėmis – cheminėmis savybėmis. Bandymai dėl fitotoksiškumo nėra atlikti.
Kilus neaiškumams dėl mišinių ruošimo skambinti Bayer CropScience atstovams Lietuvoje.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Prosaro negali būti pakartotinai naudojamas tame pačiame lauke tais pačiais metais prieš ligų sukėlėjus, kuriems lengvai išsivysto atsparumas, pvz. prieš javų miltligę, miežių rinchosporiozę. Skirtingai veikiančių fungicidų maišymas ar naudojimas pakaitomis mažina atsparių grybų rasių išsivystymo riziką.
Dėmesio! Neatmetama galimybė, kad naudojant fungicidą Prosaro išsivystys atsparios grybų rasės, todėl sumažės šio produkto efektyvumas.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: