Protugan super

Veikliosios medžiagos: izoproturonas 300 g/l (25,4%), bifenoksas 150 g/l (12,7%), mekopropas-P 145 g/l (12,3%)
Preparato forma: koncentruota suspensija

Protugan Super yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, vasarinių miežių pasėliuose.
Protugan Super yra koncentruotos suspensijos pavidalo herbicidas, kurio sudėtyje yra 300 g/l izoproturono, 150 g/l bifenokso, 145 g/l mekopropo-P. Šių trijų veikliųjų medžiagų derinys užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, aukštą efektyvumą bei sumažina piktžolių atsparumo atsiradimo riziką.
Protugan Super yra naudojamas po sudygimo, kai javai yra nuo 3 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29).

VEIKIMO BŪDAS
Protugan Super sudėtyje yra trys viena kitą papildančios veikliosios medžiagos.
Bifenoksas suardo piktžolių ląstelių membranas sukeldamas greitą audinių irimą. Bifenox yra kontaktinis, šiek tiek sistemiškai pernešamas herbicidas, kuris į piktžoles patenka per jaunas antžemines dalis.
Jautrios piktžolės nustoja augti, pakinta jų spalva, pasireiškia deginimo, deformacijos požymiai ir galų gale piktžolės sunyksta. Bifenoksas veiksmingas prieš daugelį dviskilčių piktžolių tokių kaip veronikos (Veronica), našlaitės (Viola) , notrelės (Lamium) ir kt.
Izoproturonas (IPU) slopina fotosintezės elektronų perdavimo procesą, kuris būtinas augalo gyvybinėms funkcijos palaikyti. Izoproturonas efektyvus prieš daugelį vienaskilčių piktžolių, pvz. dirvinių smilguolių, vienmečių miglių, tuščiųjų avižų, taip pat veikia pagrindines plačialapes piktžoles (bekvapius šunramunius, rugiagėles, daržines žliūges ir kt.)
Mekopropas-P yra sintetinių auksinų tipo herbicidas absorbuojamas per lapus bei sistemiškai pernešamas augalo viduje. Jis sukelia perteklinį augalo ląstelių dalijimąsi, kuris suardo piktžolių audinius. Jautrios dviskiltės piktžolės nustoja augti, lapai susisuka, šviesėja spalva, augalai deformuojasi.
Mekopropas-P yra veiksmingas prieš dviskiltes piktžolės tokias kaip kibiuosius lipikus, daržines žliūges ir kt.

POVEIKIS PIKTŽOLĖMS
Protugan Super geriausiai naikina mažas, aktyviai augančias piktžoles. Didelis oro drėgnumas ir aukšta temperatūra sustiprina kontaktinį poveikį per lapus, o dirvinis išliekamasis poveikis geriausiai pasireiškia esant drėgnai dirvai.
Piktžolės, sudygusios po herbicido panaudojimo, gali būti nesunaikintos. Jei augimo sąlygos yra nepalankios (sausra, šalta ar suslėgta dirva) poveikis bus lėtesnis, todėl esant tokioms sąlygoms reikia naudoti didesnes registruotas normas. Didesnės piktžolės yra mažiau jautrios herbicidui.
Geriausias poveikis piktžolėms būna, jei po Protugan Super panaudojimo nelyja 4 valandas.
 
Protugan Super efektyvumas:
Labai jautrios piktžolės (>90%):
Trikertė žvaginė
Raudonžiedė notrelė
Daržinė žliūgė
Dirvinė čiužutė
Dirvinis raguolis
Bekvapis šunramunis
Smalkinis tvertikas
Dirvinė aklė

Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-90%):
Baltoji balanda
Vijoklinis pelėvirkštis
Dirvinė veronika

Vidutiniškai atsparios (<70%):
Paprastoji smilguolė
Tuščioji aviža
Paprastoji rietmenė
Vienmetė miglė
Rugiagėlė
Kibusis lipikas
Dirvinė veronika
Dirvinė našlaitė

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai kviečiai
Purškiama pavasarį, iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29).
Norma: 3.0 L/ha
Jeigu oro ir dirvožemio sąlygos yra optimalios ir norima sunaikinti tik dviskiltes piktžoles, norma gali būti sumažinta iki 2,5 L/ha. Vienaskiltėms piktžolėms naikinti turi būti naudojama pilna norma.

Vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai
Purškiama trečio lapo-krūmijimosi pabaigos tarpsnyje (BBCH 13-29).
Norma: 2.5 - 3.0 L/ha
Naudokite maksimalią normą, jei dirvožemis sausas ir aukšta oro temperatūra, taip pat jei piktžolės yra didelės ir jų gausu. Maksimali norma turi būti naudojama vienaskiltėms piktžolėms naikinti.

Didžiausias purškimų skaičius: 1
Nuo panaudojimo iki derliaus nuėmimo turi likti mažiausiai: 90 dienų
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 l/ha.
Dalintis su draugais: