U 46D

Veiklioji medžiaga: 2,4 – dichlorfenoksi acto rūgštis 500 g/l.
Preparato forma: vandens tirpalas

Preparato veikimo būdas
U 46 D yra hormoninio tipo fenoksi grupės herbicidas. Preparatą absorbuoja žaliosios piktžolių dalys ir jis pasiskirsto po visą augalą. Herbicidas sustabdo piktžolių augimą ir jos žūsta.

Veikimo spektras
2,4 D NUFARM gerai naikina vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles: burnočius, aguoną birulę, trikertę žvaginę, rugiagėlę, baltąją balandą, dirvinę čiužutę, savaime išsisėjusius rapsus , dirvinę usnį. Kad dirvinės usnys būtų gerai sunaikintos jos turi turėti lapų skrotelę.
Herbicidas neefektyvus naikinant daržinę žliūgę, dirvinę našlaitę, bekvapį šunramunį, kibųjį lipiką, nepakankamai efektyvus prieš plačialapį gyslotį, veronikas.

Naudojimo rekomendacijos

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai
Norma, l/ha 1,5
Pasėliai purškiami pavasarį atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos.

Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, avižos ir kvietrugiai
Norma, l/ha 1,5
Pasėliai purškiami nuo 3 lapelių iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos (BBCH 13 – 29).

Pievos ir ganyklos
Norma, l/ha 2,0
Vegetacijos metu, kai piktžolės yra jaunos ir aktyviai auga.

Kukurūzai
Norma, l/ha 1,0 – 1,5
Kukurūzams esant BBCH 13-15 tarpsnyje.

Baltieji dobilai
Norma, l/ha 0,75 – 1,0
Baltiesiems dobilams turint 2-3 lapelius.


Rekomenduojamas vandens kiekis - 300 l/ha.

Tirpalo paruošimas
Pusė purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį U 46 D ir supilkite likusį kiekį vandens. Gerai išmaišykite. Purškimo metu maišyklė turi būti įjungta.

Pastaba
Geriausių rezultatų, pasiekiama, kai purškiama esant optimaliai dirvos drėgmei ir kai oro temperatūrai aukštesnė kaip +10°C. Nepurkšti šalnų pažeistų augalų. Nepurkšti, jei artimiausiu metu numatomos šalnos. Po purškimo turi 3 valandas nelyti.

Saugojimas
Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, vėsiose, ventiliuojamose, augalų apsaugos produktams skirtose patalpose. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Temperatūra sandėlyje turi būti ne mažesnė kaip 0°C ir ne didesnė kaip +40°C.

Dalintis su draugais: