Xemium

Veiklioji medžiaga: fluksapiroksadas 62,5 g/l, 6%
Produkto forma: koncentruota emulsija


Fluksapiroksadas priklauso karboksamidų SDHI cheminei klasei. Fluksapiroksadas stabdo energetinių resursų gamybą ir taip blokuoja grybų augimą.
Xemium yra plataus spektro fungicidas, veiksmingas nuo javų ligų žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, avižų, rugių, bei kvietrugių pasėliuose, didinantis derlių ir gerinantis grūdų kokybę, bei darantis teigiamą įtaką augalų fiziologijai.
Xemium purkškite profilaktiškai arba pradėjus ligoms plisti.

Produktas yra veiksmingas nuo:
Tinkliškosios dryžligės
Miltligės
Ramuliarijos
Rinchosporiozės
Lapų septoriozės
Varpų septoriozės
Kviečių dryžligės
Geltonųjų rūdžių
Vainikuotojų rūdžių
Smulkiųjų rūdžių

Augalai ir ligos
Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Norma: Xemium 2,0 l/ha nuo lapų ir varpų septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, ir kviečių dryžligės. Purkškite nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69).

Žieminiai ir vasariniai miežiai
Norma: Xemium 2,0 l/ha nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės ir ramuliarijos. Purkškite nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69).

Žieminiai ir vasariniai rugiai
Norma: Xemium 2,0 l/ha nuo rudųjų rūdžių, miltligės ir rinchosporiozės. Purkškite nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69).

Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai
Norma: Xemium 2,0 l/ha nuo rudųjų rūdžių, miltligės ir lapų ir varpų septoriozės. Purkškite nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69).

Avižos
Norma: Xemium 2,0 l/ha nuo vainikuotojų rūdžių ir miltligės. Purkškite nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69).

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis: 150-300 l/ha.
Galima purkšti daugiausiai 2 kartus per sezoną su 21 dienos intervalu nuo krūmijimosi vidurio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 25-69).
Iki derliaus nuėmimo turi praeiti 35 dienos.

Atsparumo mažinimo atsiradimo priemonės
Xemium veiklioji medžiaga fluksapiroksadas priklauso SDHI (Sukcinatų dehirogenazės inhibitoriams) pirazol-karboksamidų cheminei grupei, FRAC kodas C2. Yra žinomos kelios grybinės ligos įgijusios atsparumą karboksamidų grupės fungicidams (nuo vidutinio iki didelio), todėl naudodami fungicidą laikykitės FRAC atsparumo kontrolės reikalavimų SDHI fungicidams. Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, Xemium rekomenduojama maišyti su skirtingo poveikio produktais tokiomis normomis, kurios užtikrins patikimą apsaugą. Nenaudokite SDHI fungicidų daugiau kaip 2 kartus per sezoną tame pačiame lauke. Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.

Dėmesio!
Daugeliui produktų yra bendra rizika, jog išsivystys atsparumas fungicidų veiklioms medžiagoms, todėl esama tikimybės, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti produktų veiksmingumas. Neįmanoma tiksliai numatyti kaip gali išsivystyti atsparumas, kadangi yra labai daug pasėlius ir naudojimo būdus įtakojančių veiksnių. Todėl mes neprisiimame atsakomybės dėl žalos ar praradimų, susijusių su bet kokiu atsparumu, kuris gali išsivystyti. Siekiant sumažinti bet kokius praradimus, visais atvejais reikia laikytis BASF rekomenduojamų produkto normų.

Tirpalo paruošimas
Iki pusės užpildykite purkštuvo talpą švariu vandeniu ir pradėkite maišyti. Prieš naudojimą gerai supurtykite pakuotę ir įpilkite reikiamą produkto kiekį. Gerai išskalaukite tuščias produkto pakuotes ir paplavas supilkite į purkštuvo talpą. Įpilkite likusį vandenį ir tęskite maišymą, kol baigsite purkšti.
Prieš ruošiantis naudoti mišinius rezervuare, kiekvieną produktą pilkite atskirai, atsižvelgiant į nurodymus dėl maišymo eiliškumo.

 

Dalintis su draugais: