Zantara

Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 166 g/l, biksafenas 50 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija

ZANTARA yra sisteminis fungicidas, kuris naikina lapų ir varpų ligų sukėlėjus žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose. Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu, kai naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams, ir gydomuoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Į fungicido sudėtį įeina veikliosios medžiagos: biksafenas ir tebukonazolas. Biksafenas yra visiškai nauja veiklioji medžiaga, priklausanti pirazolkarboksamidų cheminei grupei. Ši veiklioji medžiaga labai gerai apsaugo nuo daugelio ligų, ypač nuo lapų septoriozės ir tinkliškosios dryžligės. Į fungicido sudėtį įeinantis tebukonazolas pagerina biksafeno veikimą, todėl produktas naikina labai platų ligų sukėlėjų spektrą.

Žieminius ir vasarinius kviečius apsaugo nuo:
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola, Leptosphaeria nodorum)
Varpų septoriozės (Leptosphaeria nodorum)
Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici- repentis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)
Geltonųjų rūdžių (Puccinia striiformis)
Miltligės (Blumeria graminis)
Varpų fuzariozės (Fusariumspp.)

Žieminius ir vasarinius kvietrugius apsaugo nuo:
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola, Leptosphaeria nodorum)
Varpų septoriozės (Leptosphaeria nodorum)
Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici- repentis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)
Geltonųjų rūdžių (Puccinia striiformis)
Miltligės (Blumeria graminis)
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis)
Varpų fuzariozės (Fusarium spp.)

Žieminius rugius apsaugo nuo
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)

Purškimo laikas ir norma
ZANTARA purškimo norma 0,9-1,2 l/ha.
Nuo varpų fuzariozės 1,5 l/ha.

ZANTARA purškimo laikas:
Kviečiai, kvietrugiai ir rugiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje - žydėjimo pabaigoje (BBCH 30-69). Nuo varpų fuzariozės purškiama žydėjimo metu (BBCH 61-69), nuo varpų septoriozės efektyviausiai apsaugoma purškiant plaukėjimo pradžioje - žydėjimo pabaigoje (BBCH 51-69).
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2.

Žieminius ir vasarinius miežius apsaugo nuo:
Tinkliškosios dryžligės (Pyrenophora teres)
Miltligės (Blumeria graminis)
Smulkiųjų rūdžių (Pucciniahordei)
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis)

Purškimo laikas ir norma
ZANTARA purškimo norma 0,9-1,2 l/ha.
ZANTARA purškimo laikas:
Miežiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje - žydėjimo pradžioje (BBCH 30-61).
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2.

Veikimo laikas
Veikimo laikas priklauso nuo ligos vystymosi intensyvumo, panaudotos normos irpurškimo kokybės. ZANTARA apsaugo augalus mažiausiai 3-4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos programoje fungicidas ZANTARA naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią ZANTARA normą.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų). 

Dalintis su draugais: