Augalu apsauga » Veikliosios medžiagos » dichlorpropas-p