Arelon flussig

Veiklioji medžiaga: 500 g/l izoproturonas

Produkto forma: koncentruota suspensija

Arelon flussig® herbicidas skirtas vienmetėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių kviečių, miežių bei žieminių rugių pasėliuose.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Arelon flussig veiklioji medžiaga – izoproturonas, kuris stabdo piktžolių fotosintezę. Veikia per lapus ir šaknis. Arelon flussig, šalia jau esančių piktžolių, paveikia ir tas piktžoles, kurios išdygs po trumpo laiko. Pirmieji poveikio simptomai – silpnas lapų pakraščių pagelsvėjimas ir susisukimas, kurie, priklausomai nuo oro sąlygų, kartais išryškėja tik po 2>3 savaičių.

Arelon flussig efektyvumas prieš piktžoles:
Labai efektyvus prieš (>90%):
pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides), vienmetę miglę(Poa annua), dirvinį bobramunį(Anthemis arvensis), baltažiedį vairenį(Arabidopsis thaliana), daržinę žliūgę(Stellaria media), dirvinę smilguolę (Apera spica venti), baltąją balandą (Chenopodium album), dirvinę čiužutę (Thlaspi arvense), įvairias snapučių rūšis  (Geranium sp.) ir įvairias ramunių rūšis  (Matricaria sp.).
Efektyvus prieš (70 -90%):
tuščiąją avižą (Avena fatua) , aguonas birules(Papaver rhoeas), rugiagėles(Centaurea cyanus), vaistinę žvirbliarūtę (Fumaria officinalis).
Mažiau efektyvus prieš (40-70%):
trikertę žvaginę (Capsella bursa-pastoris), dirvinę neužmirštuolę  (Myosotis arvensis) , dirvinę našlaitę (Viola arvensis), įvairias takažolių rūšis (Polygonum sp.), įvairias notrelių rūšis (Lamium sp.) ir įvairias veronika rūšis (Veronica sp.).
Pastaba: efektyvumas labai priklauso nuo herbicido normos ir naudojimo laiko.

AUGALAI IR NORMOS
Žieminiai rugiai
Norma: 3,0 l/ha - rudenį, purškiama nuo 1 lapelio tarpsnio (BBCH 11),
2,0 – 3,0 l/ha - pavasarį purškiama iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29).

Žieminiai miežiai ir žieminiai kviečiai
Norma: 3,0 l/ha - rudenį, purškiama nuo 1 lapelio tarpsnio (BBCH 11),
2,0 - 3,0 l/ha - pavasarį purškiama iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29).

Vasariniai miežiai ir vasariniai kviečiai
Norma: 2,0 l/ha - purškiama nuo1 lapelio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 11-29).
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Svarbu
Nenaudoti: silpniems, retiems ir apšalusiems augalams; labai lengvai, pralaidžiai, turinčiai mažiau, nei1% humuso ir labai sunkiose, laikančiose drėgmę molio dirvose.
Ne visada pakankamas herbicido poveikis linkusiai pelkėti ir pelkinei dirvai taip pat turinčioms daug humuso, arba ypatingai sorbuotoms dirvoms.
Herbicidas gali pakenkti augalų šaknims jeigu po apdorojimo būna stiprūs lietūs. Panaudojus priemonę dirvos nedirbti. 

Klimato sąlygos
Arelon flussig naudojamas aktyviai augant piktžolėms. Negalima naudoti kai temperatūra nukrenta žemiau nulio. Jei naktį buvo šalna, o ryte temperatūra yra teigiama, herbicidu galima purkšti.

Vėlesnė sėja
Arelon flussig apdorotuose plotuose po derliaus nuėmimo galima auginti visus kultūrinius augalus.
1) Arelon flussig naudojamas rudenį – tada reikia perarti dirvą pavasarį. Galima užsėti vasarinius kviečius, vasarinius miežius, vasarinį rapsą, bulves, pašarines pupas, žirnius. Dar kartą suarus 20 cm gyliu galima sėti: avižas, kukurūzus, runkelius.
2) Jei Arelon flussig naudojamas pavasarį - reikia perarti dirvą, tada galima sėti vasarinius miežius, kukurūzus, pašarines pupas, žirnius.

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha

Tirpalo paruošimas
Arelon flussig pakuotę prieš naudojimą gerai suplakti, pusę purkštuvo rezervuaro pripildyti vandeniu, įjungti maišytuvą, Arelon flussig įpilti į purškimo baką ir supilti likusį vandens kiekį. Paruoštą purškiamą tirpalą, veikiant maišytuvui, naudoti iš karto.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

Dalintis su draugais: