Ariane S

Veikliosios medžiagos: 40 g/l fluroksipiro, 20 g/l klopiralido, 200 g/l MCPA.
Pavidalas: vandens emulsija.

ARIANE® S yra sisteminis herbicidas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir avižose.

Registruota norma ir naudojimo laikas.
Žieminiai kviečiai, kvietrugiai ir rugiai – 2,0 -2,5 L/ha, pavasarį, nuo vegetacijos pradžios, kai oro temperatūra +10–12˚C iki BBCH 31.
Vasariniai kviečiai, miežiai ir avižos 1,5–2 L/ha, pavasarį, nuo vegetacijos pradžios, kai oro temperatūra +10–12˚C iki BBCH 31.

Veikimo būdas
Ariane S yra sisteminio tipo herbicidas, įsavinamas per lapus. Pirmieji herbicido veikimo požymiai jautrioms piktžolėms pastebimi praėjus 1-2 dienoms po purškimo. Tuomet piktžolių augimas sustoja. Galutinai piktžolės žūsta po 3-4 savaičių.

Jautrios piktžolės:
baltoji balanda (Chenopodium album), daržinė žliūgė (Stellaria media), bekvapis šunramunis (Matricaria inodora), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), kibusis lipikas (Galium aparine), rapsų pabiros (Brassica napus), aklės (Galeopsis sp.), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), dirvinė pienė (Sonchus arvensis),  dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa), rugiagėlė (Centaurea cyanus), paprastasis kietis (Artemisia vulgaris), dilgėlės (Urtica sp.).

Vidutiniškai jautrios piktžolės:
dirvinė usnis (Cirsium arvense), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), snapučiai (Geranium sp.), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris),  aguona birulė (Papaver rhoeas), vaistinė ramunė  (Matricaria recutita), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), veronikos (Veronica sp.), dirviniai kežiai (Spergula arvensis), dirvinė skaistažiedė (Chrysanthemum segetum).

Rekomendacijos
Purškiant javai turėtų būti nuo dviejų lapelių iki antrojo bamblio tarpsnio, o piktžolės – ne didesnės kaip 2–4 lapelių. Veiksmingiausia purkšti ryte.

Maišymas
ARIANE® S gali būti maišomas su piretroidiniais insekticidais, augalų augimo reguliatoriais ir mikroelementų trąšomis, skirtomis papildomai tręšti per lapus.

Tirpalo kiekis
Naudokite 150–300 l/ha.

Meteorologinės sąlygos purškiant
Praėjus dviem valandoms po purškimo lietus preparato veiksmingumui poveikio neturi. ARIANE® S galima pradėti purkšti, kai oro temperatūra yra +10–12˚C. Nerekomenduojama purkšti po šalnų, taip pat jei jos numatomos.

Naudojimo apribojimai
ARIANE® S nenaudokite javams su ankštinių augalų įsėliu purkšti.

Dalintis su draugais: