Arrat

Veikliosios medžiagos: tritosulfuronas 25 %, dikamba 50 %
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose, kukurūzuose.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Arrat priklauso sulfonilurėjos grupės herbicidams. Į Arrat sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos – tritosulfuronas 25% ir dikamba 50%. Tritosulfuronas blokuoja svarbių baltymų acetolactat-syntetazės (ALS-inhibitorius) sintezę. Jis įsisavinamas per lapus ir sistemiškai juda augale abiem kryptimis aukštyn (akropetaliai) ir žemyn (bazipetaliai).
Dikamba priklauso benzoinės rūgšties darinių cheminei grupei. Dikamba įsisavinamas per dygstančių piktžolių lapus ir sistemiškai pasiskirsto visame augale.
Tritosulfurono ir dikambos derinys yra du skirtingi veikimo būdai viename produkte. Tai užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, greitą ir patikimą veikimą nuo piktžolių.
Arrat patenka į piktžolę per lapus, taip pat gali būti pasisavinamas ir per augalo šaknis, tačiau dirvinis poveikis naujai išdygusioms piktžolėms yra nepakankamas. Jautriausios herbicidui yra aktyviai augančios piktžolės nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio. Šiltu (+12-18oC) ir drėgnu oru efektyvumas yra geresnis. Jautrios herbicidui piktžolės žūva po dviejų – keturių savaičių. Arrat gerai naikina tik dviskiltes piktžoles.
Naudojant Arrat rekomenduojama pridėti Dash® (Dash® yra paviršiaus aktyvioji medžiaga, pagerinanti ir pagreitinanti herbicido prasiskverbimą į piktžoles) arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą. Taip užtikrinamas geresnis veikimas ir greitesnis herbicido patekimas į piktžoles, kai sąlygos purškimui nėra optimalios.

Arrat efektyvumas nuo piktžolių
Efektyvumas nuo piktžolių nurodytas, kai Arrat norma yra 0,2 kg/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash® 0,5 l/ha.
Poveikis usnims
Arrat efektyvus tik nuo tų usnių, kurios purškimo metu yra pilnai išdygusios. Jei usnys žieminiuose javuose išdygsta vėliau, rekomenduojama jas nupurkšti su MCPA.

Optimalus purškimo laikas
Iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) žieminiuose javuose.
Nuo 3 lapelių iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13-25) vasariniuose javuose.
Nuo 3 lapelių iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 13-15) kukurūzuose.
Naudojant vėliau, javams intensyviai augant, gali pasireikšti laikini hormoninio tipo simptomai (pvz. lapų susisukimas) ir sumažėti efektyvumas nuo piktžolių.

Dėmesio!
Atidėkite purškimą prieš ir po ilgalaikių šalnų. Nepurkškite, jei oro temperatūra žemesnė kaip +5o C arba aukštesnė kaip +25o C. Lietaus turėtų nebūti 2-4 valandas po purškimo.

Pasėliuose, kur buvo naudotas Arrat:
esant normalioms augimo sąlygoms ar vėlyvai javapjūtei kitais metais galima sėti visas kultūras, tačiau durpinguose ir labai smėlinguose dirvožemiuose nerekomenduojame auginti vasarinių rapsų ir žirnių.
žieminius rapsus galima sėti prieš tai dirvą suarus ar giliai sukultivavus.
jei vasarinius javus dėl iššalimo, blogo sudygimo ar kitų priežasčių reikia atsėti, tuomet galima sėti vasarinius kviečius, miežius, avižas ar kukurūzus.

Normos ir augalai
Žieminiai kviečiai
Norma: 0,2 kg/ha Arrat
Purkškite anksti pavasarį, prasidėjus aktyviai vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.

Vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai
Norma: 0,15 kg/ha Arrat
Purkškite pavasarį, kai javai turi 3 lapelius iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13-25). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.
Didžiausias purškimų skaičius žieminiuose ir vasariniuose javuose – 1

Kukurūzai
Norma: 0,2 l/ha Arrat
Purkškite pavasarį, kai kukurūzai turi 3 – 5 lapelius (BBCH 13 - 15). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.
Didžiausias purškimų skaičius kukurūzuose – 1
* Nedarykite mišinių su Dash®, jei oro temperatūra žemesnė kaip +10o C arba jei purškimui naudojate labai šaltą vandenį, nes gali užsikimšti purkštukai.

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis: 150 – 250 l/ha.

Pastabos
Naudojant Arrat būtina laikytis 10 metrų apsauginės zonos paviršinio vandens telkiniams apsaugoti, jei nėra nustatyti kitokie apsauginiai atstumai pagal paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisykles;
Siekiant apsaugoti šalia žemės ūkio pasėlių natūraliose biocenozėse augančius augalus, rekomenduojama vengti Arrat patekimo ant augalų, kurių nesiekiama sunaikinti;
Arrat gali užteršti gruntinius vandenis. Negalima šio Arrat naudoti dažniau nei vieną kartą per sezoną, vengti naudojimo lengvose, mažai organinės medžiagos turinčiose dirvose.

Tirpalo paruošimas
Supilkite į purkštuvo rezervuarą 3⁄4 reikiamo vandens. Įberkite Arrat. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo metu maišyklė turi dirbti.

Maišymas
Arrat galima maišyti su paviršiaus aktyviomis medžiagomis, fungicidais, insekticidais ir augimo reguliatoriais. Jei pasėlyje yra smilguolių rekomenduojame 0,15 kg/ha Arrat + 0,015 kg/ha Monitor®1 mišinį.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: