Banvel 4S

Veiklioji medžiaga: dikamba 480 g/l
Produkto forma:
vandens tirpalas

Banvel 4 S – herbicidas, skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose miežiuose, avižose, kukurūzuose, pievose ir ganyklose, geležinkelio sankasose.

Veikimo būdas
Sisteminis atrankinio veikimo herbicidas. Veiklioji medžiaga į augalą patenka per lapus bei šaknis Dikamba slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą. Gerai naikina dviskiltes piktžoles.

Naikina vienmetes bei dvimetes dviskiltes piktžoles: burnočius, raudonžiedį progailį, bobramunius, triskiautį lakišių, bastučius, trikertę žvaginę, rugiagėlę, balandas, smalkinį tvertiką, dirvinę aklę, kibųjį lipiką,raudonžiedę notrelę, paprastąją gaivą, ramunes, dirvinę neužmirštuolę, pūdyminę aguoną, rūgtis, dirvinį ridiką, daržinę pienę, dirvinę čiūžutę, dirvinį garstuką, paprastąjį kežį,vienmetę notrą,gailiąją dilgėlę, žvirbliarūtę.
Daugiametes piktžoles: paprastąjį kietį, dirvinę usnį, plačialapį gyslotį, vijoklius, rūgštynes, dirvinę pienę, paprastąją naktinžiedę, paprastąją kiaulpienę.

Augalai ir normos

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai,miežiai, avižos
Norma l/ha 0,15-0,3
Naudojimo laikas: krūmijimosi tarpsniu, žieminiuose javuose piktžolėms turint 3-4, vasarojuje − 2-5 lapelius.

Kukurūzai
Norma l/ha 0,4-0,8
Naudojimo laikas: kukurūzams turint 3-6, piktžolėms − 2-6 lapelius.

Pastabos: didesnės preparato normos naudojamos, kai yra peraugusios arba gausiai išplitusios piktžolės ir jei pasėlyje vyrauja kibusis lipikas.
Nepurkšti, kai naktį galimos šalnos, esant labai sausiems orams, kai gausi rasa ir kai oro temperatūra didesnė kaip +28°C ar žemesnė kaip +10°C. Stenkitės, kad preparato nepatektų ant greta augančių žemės ūkio augalų. Nenaudokite pasėliuose herbicido paveiktuose šalnų, potvynių, sausrų, ligų ir kenkėjų antplūdžių ar kitų nepalankių sąlygų.

Fitotoksiškumas
Tinkamai naudojamas nėra fitotoksiškas.

Sėjomaina
Tinkamai naudojamas jokio poveikio kitiems sėjomainos augalams neturi.

Tirpalo ruošimas
Vandens norma - 200 - 300 l/ha. Jeigu pasėlis tankus ir daug piktžolių, naudoti didesnį vandens kiekį. Tirpalą galima ruošti purkštuvo rezervuare. Ketvirtadalį rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiamą preparato kiekį. Į purkštuvą supilkite trūkstamą kiekį vandens ir išmaišykite. Paruoštą tirpalą būtina sunaudoti per 24 valandas, nes herbicidas gali tapti neveiksmingas. Paruoštas tirpalas linkęs susisluoksniuoti, todėl prieš naudojant gerai išmaišyti.

 

Dalintis su draugais: