Basagran 480

Veiklioji medžiaga: bentazonas 480 g/l
Preparato forma: vandenyje tirpus koncentratas

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai.

Veikimo būdas
Bazagranas 480 yra kontaktinis herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga patenka į augalus per žaliąsias dalis ir stabdo jų fotosintezę, todėl purškiant piktžolių lapai ir stiebai turi būti gerai padengti darbiniu tirpalu. Šiltas, drėgnas ir saulėtasoras purškimo metu pagreitina preparato veikimą.
Bazagranas 480 naudojamas, kai piktžolės yra visiškai sudygusios, bet turi ne daugiau kaip 4 tikruosius lapelius.
Bazagranas 480 nėra lakus, todėl nepažeidžia šalia augančių augalų. Bazagraną 480 galima purkšti javuose, jei šalia auga rapsai, daržovės.. Jei dėl kokių nors priežasčių lauką reikia atsėti, po Bazagrano 480 panaudojimo galima sėti visus kultūrinius augalus.

Bazagrano 480 efektyvumas prieš piktžoles:
Labai efektyvus prieš (>90 %): bekvapius šunramunius (bekvapes ramunes), daržines žliūges, dirvines čiužutes, dirvinius kežius, garstukus, kibiuosius lipikus, paprastąsias gaivas, paprastąsias žiles, rapsų pabiras, rugiagėles, svėres, trikertes žvagines.
Efektyvus prieš (70-90%): barborytes, burnočius, dėmėtuosius rūgčius, dirvines neužmirštuoles, dirvines pienes, dirvinius vijoklius, gailiąsias dilgėles, smulkiažiedes galinsogas, juodąsias kiauliauoges, paprastąsias kiaulpienes, paprastuosius kiečius, raudonžiedes notreles, vaistines žvirbliarūtes, žiles.
Mažiau efektyvus prieš (40-70%): aguonas birules, baltąsias balandas, dirvines akles, dirvines našlaites, dirvines usnis, karpažoles, notreles, rūgštynes, takažoles, vijoklinius pelėvirkščius (vijoklinius rūgčius), vikius, veronikas.

AUGALAI IR NORMOS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai, miežiai, avižos
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 12-29). Nors Bazagranas 480 yra selektyvus visuose javų išsivystymo tarpsniuose, purkšti rekomenduojama ankstyvesniuose tarpsniuose, nes tuo metu piktžolės yra jautresnės herbicidui.

Javai su dobilų įsėliu
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Javai purškiami krūmijimosi tarpsnyje, kai dobilai turi nors vieną tikrąjį lapelį.

Javai su liucernos įsėliu
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Javai purškiami krūmijimosi tarpsnyje, kai liucernos turi nors vieną tikrąjį lapelį.

Dėmesio!
Liucernos, dobilų ir vienaskilčių žolių įsėlis gali būti sėjamas praėjus kelioms dienoms po purškimo Bazagrano 480. Javai su sudygusiu liucernos, raudonųjų ir baltųjų dobilų įsėliu bei vienaskilčių žolių ir dobilų mišiniu gali būti purškiami, kai ankštiniai augalai turi ne mažiau kaip 1 tikrąjį lapelį. Vienaskiltės žolės turi pasiekti 3 lapelių tarpsnį.

Kukurūzai
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama 2 – 5 lapelių tarpsnyje.

Linai
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai piktžolės turi 3 - 5 lapelius. Linai tuo metu būna “eglutės” tarpsnyje, t.y. 3 - 8 cm aukščio.

Žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniai grūdams
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (yra 5 cm aukščio).

Žirniai grūdams
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (yra 5 cm aukščio). Atsižvelkite į veislių jautrumą. Rekomenduojama purkšti vėsesniu oru arba pavakary (saulėtą dieną). Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos.

Vienmetės svidrės
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje.

Liucernos sėjos metais
Norma: 2,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama piktžolėms sudygus, o liucernos turi ne mažiau kaip 1 tikrąjį lapelį.

Liucernos sėklai
Norma: 2,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai liucerna yra 10 – 15 cm aukščio.

Dobilai sėklai
Norma: 3,0 – 4,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama anksti pavasarį, kai dobilai yra 10-15 cm aukščio.

Didžiausias purškimų skaičius visiems augalams – 1

Vandens kiekis
Vandens naudokite daugiau nei įprastai: 300-500 l/ha.

Tirpalo paruošimas
Prieš naudojimą gerai suplakite! Pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Bazagrano 480 ir baikite pilti vandenį.

Purškimas
Bazagranas 480 yra kontaktinis herbicidas, todėl reikia, kad purškiant augalai būtų padengti tolygiai. Purkškite saulėtą, bet nekarštą dieną. Saulės šviesa pagerina herbicido veikimą. Bazagranas 480 efektyviausiai veikia, kai oro temperatūra aukštesnė kaip +12oC. Nepurkškite, kai temperatūra aukštesnė kaip +25o C, atidėkite purškimą iki vakaro. Purkškite, kai tik pradeda dygti piktžolės. Jautriausios herbicidui piktžolės yra iki 4 lapelių tarpsnio. Paaugę javai uždengia piktžoles ir tirpalas jų nepasiekia. Kad piktžolės geriau įsisavintų veikliąją medžiagą, po purškimo 6 valandas turėtų nelyti.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: