DMA 6 2,4-D Retro

Veiklioji medžiaga: 2,4 dichlorfenoksi acto rūgštis 683 g/l
Preparato forma: vandenyje tirpus koncentratas

DMA®6 2,4-D “Retro“- tai sisteminis fenoksiherbicidų klasės herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, kukurūzuose, daugiametėse varpinėse žolėse.

VEIKIMO BŪDAS
DMA®6 2,4-D “Retro“, kurio veiklioji medžiaga 2,4-D dichlorfenoksi acto rūgštis, yra sisteminis, hormoninio tipo herbicidas, į augalą patenka per lapus ir stiebus. DMA®6 2,4-D“Retro“ didina auksinų koncentraciją augale. Tai skatina nenormalų piktžolių augimą. Jos ištysta, deformuojasi ir greitai žūva.

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS HERBICIDUI
Preparatas efektyvus prieš: Dirvines čiužutes (Thlapsi arvense) Garstukus (Sinapis arvensis) Dirvinius ridikus (Raphanus raphanistrum) Baltąsias balandas (Chenopodium album) Dirvines pienes (Sonchus arvensis) Rapsų pabiras (Raphanus) Vijoklinį pelėvirkštį (Polygonum convolvulus) Rugiagėles (Centaurea cyanus) Rūgtis takažoles (Polygonum aviculare) Dirvines usnis (Cirsium arvense) Dirvines neužmirštuoles ( Myosotis arvensis) Daržines žliūges (Stellaria media ) Dirvinius bobramunius (Anthemis arvensis) Šunramunius (Tripleurospermum maritimum inodorum).

NAUDOJIMO LAIKAS
DMA®6 2,4-D “Retro“ naudojamas, kai piktžolės aktyviai auga.

Augalai, normos ir naudojimo laikas

Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai
Naudojimo norma l/ha 1,0-1,5
Pasėliai purškiami krūmijimosi tarpsnyje

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos
Naudojimo norma l/ha 1,0-1,2
Pasėliai purškiami krūmijimosi tapsnyje

Kukurūzai
Naudojimo norma l/ha 1,0-1,5
Pasėliai purškiami 3-5 lapelių tarpsnyje

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU
Geriausi rezultatai gaunami, kai purškimo metu optimali dirvos drėgmė, temperatūra virš +15°C, o santykinis oro drėgnumas aukštesnis nei 75%. Lietus, praėjus šešioms valandoms po purškimo, preparato efektyvumui įtakos neturi.

TIRPALO KIEKIS
Rekomenduojama naudoti 150-300 l/ha tirpalo. Purkšti rekomenduojama naudojant purkštukus (Hardi 4110-12 iki 4110-16), esant 3 atmosferos slėgiui.

Dalintis su draugais: