Flight

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 330 g/l, pikolinafenas 7,5 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija

Sisteminio ir dirvinio veikimo herbicidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose iš rudens vienmečių dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui. Skirtas profesionaliam naudojimui.

Veikimo būdas
Flaitas yra sisteminis herbicidas, į kurio sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos - pikolinafenas ir pendimetalinas. Jis greitai ir efektyviai naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.
Pikolinafenas yra efektyvus prieš dviskiltes piktžoles. Į piktžoles veiklioji medžiaga patenka per lapus. Pikolinafenas sąlygoja chlorofilo irimą augaluose. Poveikis aiškiai matosi po panaudojimo praėjus 2-3 savaitėms.

Pendimetalinas yra efektyvus prieš vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles. Pendimetalino veiklioji medžiaga sistemiškai veikia ir per dirvą, ir per piktžolių lapus. Pendimetalinas veikia neleisdamas ląstelėms dalintis. Dėl Flaite esančios veikliosios medžiagos pendimetalino, herbicidas turi ilgalaikį dirvinį veikimą ir patikimai naikina pendimetalinui jautrias dygstančias piktžoles visą rudenį.

Flaitas yra efektyvus prieš kibiuosius lipikus, dirvines našlaites, daržines žliūges, notreles, veronikas, vienmetes migles, paprastąsias migles, vidutiniškai efektyvus prieš dirvines smilguoles (efektyvumas iki 50%). Flaitas mažai efektyvus prieš daugiametes dviskiltes piktžoles, tokias kaip dirvinės usnys, vienaskiltes piktžoles, tokias kaip tuščiosios avižos ir tas piktžoles, kurios atželia iš šaknų.
Flaitas yra naudojamas žiemkenčių rudeniniam purškimui, kuomet piktžolės dar nebūna padariusios žalos. Piktžolės geriau sunaikinamos, jei purškimo metu dirva būna pakankamai drėgna, dirvos paviršius lygus, be grumstų ir augalų liekanų.

Dėmesio!
Nenaudokite Flaito durpiniuose dirvožemiuose. Organinės medžiagos absorbuodamos veikliąją medžiagą pendimetaliną, smarkiai sumažina efektyvumą prieš piktžoles.
Nepurkškite, jei užsitęsė šalnos.
Nepurkškite javų, jei augimo sąlygos kurį laiką buvo nepalankios: smarkiai pažeidė kenkėjai, ligos, javai numirko ar nukentėjo nuo prieš tai naudotų cheminių medžiagų.
Herbicidas veikia efektyviai, jei 7 dienų bėgyje palyja. Užsitęsus sausam laikotarpiui, herbicido efektyvumas gali sumažėti.
Purkšdami saugokite, kad tirpalo nepakliūtų ant šalia augančių augalų, Flaitas gali pakenkti dviskilčiams kultūriniams augalams.

Žieminiai kviečiai
Naudojimo laikas: Purškiama rudenį, javams turint 1–3 lapelius (BBCH 11 – 13).
Norma: 2,5 l/ha Flaito. Geriausia purkšti, kai javai turi 1-2 lapelius, piktžolės yra sudygusios, bet ne didesnės kaip 2 tikrųjų lapelių.
Didžiausias purškimų skaičius – 1
Atsėjimas: jeigu žieminiai kviečiai dėl kokių nors priežasčių blogai peržiemojo, lauke, kuriame buvo naudotas Flaitas, pavasarį, prakultivavus 15 cm gyliu, galima įsėti/sėti vasarinius miežius, kviečius. Dirvą giliai suarus, galima sėti kukurūzus, žirnius, dobilus, pupas ar sodinti bulves.

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis - 150 - 300 l/ha.

Tirpalo paruošimas
3/4 purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Flaito ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką.

Maišymas
Flaitas gali būti maišomas su rudenį žiemkenčiuose naudojamais herbicidais iš sulfonilurėjos grupės.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: