Go Low Power

Veiklioji medžiaga: MCPA 300 g/l (MCPA dimetilamino druska 367 g/l)
Preparato forma: tirpus koncentratas

GO LOW POWER –fenoksi cheminės grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose.

Veikimas
Go low Power- sisteminis herbicidas, absorbuojamas per lapus ir šaknis, kaupiasi meristeminiuose audiniuose ir stabdo piktžolių augimą. Piktžolės ištįsta, deformuojasi ir greitai žūva. Go low Power geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles. Vienmetės piktžolės jautriausios skilčialapių tarpsnyje, o daugiametėsHkai formuojasi žiedinis pumpuras.

Piktžolių jautrumas:
Labai jautrios: Juodieji bastučiai(Brassica nigra), garstukai(Sinapis arvensis), dirvinis vėdrynas(Ranunculus arvensis)baltosios balandos(Chenopodium album), dirvinės čiužutės(Thlapsi arvense), trikertės žvaginės (Capsela bursa pastoris), smalkiniai tvertikai (Erysimum cheiranthoides), baltosios garstyčios (Sinapis alba), rapso pabiros, daržinės pienės(Sonchus oleraceus)
Jautrios, kol piktžolės neperaugusios: Bulvinės kiauliauogės (Solanum nigrum), patvorinė vynioklė(Calystegiasp), žvirbliarūtė(Fumaria officinalis),  dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), plačioji balandūnė (Atriplex patula), raudonoji aguona (Papaver rhoeas),dirvinė usnis (Cirsium arvense), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum oficinale), dirvinė  nemiršėlė (Myosotis arvense), dirvinis kietagrūdis (Lithospermum arvense), rapsai (Brassica rapa), raudonžiedžiai progailiai (Antgalis arvensis), gailiosios dilgėlės (Urtica urens),
Mažai jautrios:Vijokliniai rūgčiai (Polygonum convolvolus), daržinės žliūgės*(Stellaria media), dirviniai bobramuniai (Anthemis arvensis), dirvinės našlaitės*(Viola arvensis), paprastosios žilės (Seneco vulgaris), takažolės (Po lygonum aviculare), storabambliai rūgčiai (Polygonum lapatiflorum), dėmėtieji rūgčiai (Polygonum persicaria), veronikos (Veronika spp.),dirviniai kežiai*(Spergula arvensis)
*tik kol augalai turi pirmą porą tikrųjų lapelių.

Geriausia purkšti kai augalai aktyviai auga ir dauguma piktžolių yra skilčialapių tarpsnyje.

Norma: 2,0 l/ha.

Purškimo laikas

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai: pasėliai purškiami nuo vegetacijos atsinaujinimo iki pirmojo bamblio susiformavimo tarpsnio (BBCH 13-30)
Vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, avižos: purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmojo bamblio susiformavimo tarpsnio (BBCH 21-30)
Purškiant pavėluotai ir esant karštomis oro sąlygoms, galima pakenkti besiformuojančiai varpai.

 

Dalintis su draugais: