Grodyl

Veiklioji medžiaga: amidosulfuronas 750 g/kg (75%)

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

Herbicidas naudojamas vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač kibiojo lipiko) naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, rugių pasėliuose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

GRODILAS - atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienmetėms dviskiltėms piktžolėms sudygusių javų pasėliuose. Herbicidas į augalus patenka per lapus ir šaknis ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo slopinimas, o po kelių dienų išryškėja ir nekrotinės dėmės (pirmiausia arti viršūnėlių). Per 2–6 savaites, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visai sunyksta. Produktas geriausiai veikia piktžoles, kai jos turi 2–3 lapelius. Herbicidas gerai naikina kibųjį lipiką, nepriklausomai nuo jo išsivystymo tarpsnio.

Naikinamos piktžolės
Labai geras efektyvumas (>90 proc.): šiurkštusis burnotis (Amaranthus retrofleksus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), kibusis lipikas (Galium aparine), vijoklinė rūgtis (Fallopia convolvulus), dirvinis vėdrynas (Ranunculus arvensis), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum), garstukas (Sinapis arvensis), paprastasis kežys (Spergula arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense), savaime išsisėję rapsai.

Vidutinis efektyvumas (60-85 proc.): dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), ramunės (Matricaria spp.), dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus).

Silpnas efektyvumas (<60 proc.): balandos (Chenopodium spp.), dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), notrelė (Lamium spp.), pūdyminė aguona (Papaver rhoeas), našlaitės (Viola spp.), daugiametės piktžolės.

Naudojimo laikas ir normos
Rekomenduojama norma žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams: 20-40 g/ha.
GRODILAS naudojamas pavasarį, prasidėjus vegetacijai, krūmijimosi tarpsnyje. Galima purkšti, kai oro temperatūra pakyla iki 5°C.
Jeigu kibusis lipikas yra iki 20 cm dydžio, jį sunaikins 20 g/ha herbicido norma. Jeigu kibusis lipikas 20-50 cm dydžio, reikia naudoti 40 g/ha normą.
Norint geriau išnaikinti dviskiltes piktžoles, rekomenduojamas toks mišinys:

GRODILAS 750 v.d.g. (20 g/ha) + 2,4 D ir MCPA grupių produktai (naudojimo laikas ir normos - kaip nurodyta šių herbicidų etiketėse).
Norint išnaikinti dviskiltes piktžoles ir dirvinę smilguolę rekomenduojamas toks mišinys: GRODILAS 750 g/kg v.d.g. (20-40 g/ha) + Puma Universal 69 g/l v.e. 0,8-1,2 l/ha. Purkšti pavasarį, javams esant krūmijimosi – antro bamblio tarpsnyje.

PASTABOS
Nenaudoti GRODILO javuose su ankštinių augalų įsėliu.
Po purškimo iki lietaus turi praeiti 1,5 val.
Didžiausias purškimų skaičius - 1.

ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ KAITA
Produktas greitai skyla dirvoje, todėl jis nepavojingas kitais metais auginamiems augalams. Jei augalų vegetacijos metu buvo labai sausa, ir nuo herbicido panaudojimo javuose iki rapsų ir garstyčių rudeninės sėjos iškrito mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama prieš sėją dirvą giliai suarti. Jei kritulių iškrito daugiau nei 100 mm, tai rapsus ir garstyčias galima sėti be arimo.
Pasėliui, kuris buvo purkštas GRODILU, žuvus dėl nepalankių aplinkos sąlygų (sausros, šalnų, užmirkimo, kenkėjų ir kt.), tais pačiais metais suarus dirvą atsėti galima tik kukurūzus, vasarinius kviečius, vasarinius miežius, bulves.

TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMO TECHNIKA
Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens, įjungti maišyklę. Reikiamą produkto kiekį tolygiai suberti į purkštuvą, po to supilti likusį vandenį, rūpestingai išmaišyti. Ruošiant mišinius su kitais augalų apsaugos produktais, į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens, įjungti maišyklę ir suberti reikiamą GRODILO kiekį. Reikiamą kito produkto kiekį išmaišyti vandenyje atskirame inde ir supilti į purkštuvą su paruoštu GRODILO tirpalu. Kruopščiai maišant, supilti likusį vandenį Rekomenduojamas vandens kiekis - 200-300 l/ha.

Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių ir nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Dalintis su draugais: