Harmony 50 SX

Veiklioji medžiaga: tifensulfuronmetilas 500 g/kg
Produkto forma: vandenyje tirpios granulės

HARMONY®50SX yra sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti pašariniuose kukurūzuose, javuose, javuose su varpinių žolių ir liucernos įsėliu, ganyklose.

POVEIKIO SPEKTRAS
Geriausiai plačialapės piktžolės sunaikinamos, kai purškimo metu jos yra skilčialapių ar dviejų-keturių tikrųjų lapelių tarpsnyje. Purškiant vėliau, kai piktžolės turi daugiau nei dvi poras tikrųjų lapelių, gerai sunaikinamos tik jautrios produktui piktžolės. Todėl purškimo metu labai svarbu žinoti piktžolių išsivystymo tarpsnį ir jų botaninę sudėtį.

Jautrios piktžolės: raudonžiedė notrelė, daržinė žliūgė, baltoji balanda, dirvinė aklė, bekvapis šunramunis, bevainikė ramunė, rūgtis takažolė, vijoklinis pelėvirkštis, dėmėtoji rūgtis, dirvinis garstukas, trikertė žvaginė, dirvinė nemiršėlė, dirvinė našlaitė, dirvinė čiužutė, rūgštynės, dilgėlės, vėdrynai
Mažiau jautrios piktžolės: rugiagėlės, žvirbliarūtės, kibusis lipikas, veronikos,paprastasis dalgutis, švelnusis snaputis.

Efektyvumas gali sumažėti esant sausrai. Herbicidu Harmony 50 SX pasėlius purkšti ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną.

Kukurūzai pašarui
Purškimo laikas: pavasarį, sudygus ir aktyviai augant piktžolėms.
Geriausia purkšti iki kol piktžolės išsiskleidžia 2 lapelius, o kukurūzai– 3-6 lapelius.
Purškimo norma: 11,25-15 g/ha HARMONY®50SX + paviršiaus aktyvioji medžiaga (50ml/100 l purškiamo tirpalo) (pvz. Trend™)
Pastaba: kai kurios pašarinių kukurūzų veislės gali būti jautresnės HARMONY®50SX ir mišiniams, tai pasireiškia chlorotinių dėmių atsiradimu, kurios greitai, be žalingų pasekmių augalui praeina.
Nepurkšti pašarinių kukurūzų daugiau negu 15 g/haHARMONY®50SX per sezoną. HARMONY®50SX nepurkšti kartu su fosforo organiniais insekticidais ir bentazono produktais, tarp purškimų turi praeiti 7 dienos.

Vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai ir žieminiai miežiai, avižos su/be varpinių žolių, liucernos įsėliu
Purškimo laikas: pavasarį, sudygus ir aktyviai augant piktžolėms.
Geriausia purkšti iki kol piktžolės išsiskleidžia 2 lapelius, o žieminiai javai yra nuo krūmijimosi iki 2 bamblio tarpsnio (BBCH 21-32), vasariniai – išskleidę 1-4 lapelius (BBCH 11-14). Kai purškiami javai su liucernos įsėliu – optimalu, kad liucerna turėtų po 1 tikrąjį lapelį; jei įsėlis varpinių žolių – 2-3 lapelius. Geriausia purkšti kai oro temperatūra yra daugiau nei+10ºC.
Purškimo norma: Javai ir javai su varpinių žolių įsėliu: 23 g/ha HARMONY®50SX + paviršiaus aktyvioji medžiaga (50 ml/100 l purškiamo tirpalo) (pvz. Trend™)
Nepurkštijavų daugiau negu 23 g/ha HARMONY®50SX  per sezoną.

Javai su liucernos įsėliu

Purškimo norma: 15 g/ha HARMONY®50SX  + paviršiaus aktyvioji medžiaga(25 ml/100 l purškiamo tirpalo) (pvz. Trend)
Pastaba: kai kurios įsėlio žolių veislės gali būti jautresnės HARMONY®50SX, tai pasireiškia chlorotinių dėmių atsiradimu, kurios greitai, be žalingų pasekmių augalui praeina. Labai jautrios žolių veislės atželia nuėmus pagrindinius augalus.

Varpinių žolių pievos ir ganyklos.
Purškimo laikas: purškiamos žalios, aktyviai augančios piktžolės.
Optimalus laikas – 2-3 savaitės po šienavimo, kai žolės intensyviai atauga.
Purškimo norma: 30-38 g/ha HARMONY®50SX+ paviršiaus aktyvioji medžiaga (50 ml/100 l purškiamo tirpalo) (pvz. Trend). Didesnioji norma purškiama siekiant sunaikinti rūgštynes.

Dalintis su draugais: