Primus XL

Veikliosios medžiagos: 5 g/l (0,50%) florasulamo ir 100 g /l (10,03%) fluroksipiro.
Produkto forma: suspoemulsija

PRIMUS XL yra herbicidas, skirtas naikinti sudygusias dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose bei vasariniuose kviečiuose, miežiuose,ir avižose.

Naikinamos piktžolės: Kibusis lipikas, žliūgė, ramunių rūšys, trikertė žvaginė, rapso pabiros, dirvinis garstukas, dirvinė neužmirštuolė, aguona, vijoklinis pelėvirkštis.

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Norma: 0.75 - 1.0 l/ha
Vasariniai miežiai, Vasariniai kviečiai
Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 20-39)

Avižos
Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmojo bamblio tarpsnio (BBCH 20-31)

Žieminiai kviečiai, Žieminiai rugiai, Žieminiai miežiai, Žieminiai kvietrugiai
Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 20-39)

KLIMATINĖS SĄLYGOS
PRIMUS XL galima pradėti purkšti nuo + 5°C. Žieminiai javai pavasarį gali būti pradėti purkšti kai prasideda aktyvus piktžolių augimas. Nepurkšti esant sausrai, labai karštam (virš 25ºC) ar šaltam orui, šalnų metu ar iš karto po jų.
Lietus 1 val. po purškimo įtakos PRIMUS XL efektyvumui neturi.

DIRVA
PRIMUS XL daugiausiai absorbuojamas per lapus, todėl gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose.

 

Dalintis su draugais: