Stomp 330 EC

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 330 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija

Veikimo būdas
Stomp 330 yra dirvinis herbicidas. Dygstančios piktžolės įsisavina jį per šaknis. Purškiant po sudygimo, jis veikia daugiau per lapus. Stomp 330 dirvoje veiksmingas išlieka labai ilgai, todėl jis sunaikina ir vėliau dygstančias piktžoles. Stomp 330 naikina tokias vienaskiltes piktžoles, kaip dirvinės smilguolės, pieviniai pašiaušėliai, vienametės miglės, o taip pat daugelį plačialapių piktžolių - kibiuosius lipikus, akles, notreles, ramunes, daržines žliūges, dirvines nemiršėles, veronikas, našlaites ir t.t. Stomp 330 geriausiai naikina piktžoles nuo jų sudygimo iki 2 lapelių tarpsnio, silpniau sunaikina gerai įsišaknijusias senesnes piktžoles ir nenaikina daugiamečių piktžolių.

AUGALAI IR NORMOS
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai
Stomp 330 yra plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas rudeniniam purškimui, kuomet piktžolės dar nebūna padariusios žalos žemės ūkio augalų pasėliui. Esant dideliam užterštumui dirvinėmis smilguolėmis ir ramunėmis, rekomenduojama naudoti Stomp 330 ir Arelon®1 flussig mišinį.
Stomp 330 neturėtų būti naudojamas labai lengvuose dirvožemiuose ar užliejamose dirvose. Stomp 330 nerekomenduojama naudoti dirvožemiuose su dideliu (daugiau kaip 10%) organinių medžiagų kiekiu, nes tuomet piktžoles sunaikinamos silpniau.

Norma: 4,0-5,0 l/ha Stomp 330 sudygus, prieš dirvines smilguoles, pievinius pašiaušėlius, vienametes migles, ramunes, daržines žliūges, kibiuosius lipikus, veronikas, našlaites ir kt. plačiai paplitusias piktžoles, kai javai turi 1 – 3 lapelius. Laukuose, kur smarkiai išplitusios dirvinės smilguolės, pieviniai pašiaušėliai, ramunės ir kibieji lipikai arba sunkiuose dirvožemiuose, naudokite didesnę normą. Naudojant Stomp 330 ir Arelon®1 flussig mišinį, rekomenduojama hektarine norma yra 2,0 l/ha Stomp 330 +1,0 l/ha Arelon®1 flussig.
Naikinant vienametes migles, trikertes žvagines, notreles, dirvines nemiršėles, veronikas, našlaites ir kt. plačiai paplitusias piktžoles, rekomenduojama naudoti 2,0 –3,0 l/ha Stomp 330 tuoj po sudygimo, javams turint 1 – 3 lapelius.
Naudojimo laikas
purškiama javams turint 1–3 lapelius ir ne vėliau, kaip piktžolės turi 2 lapelius. Ankstyvesnis purškimas yra efektyvesnis. Purškiant dirvos paviršius turi būti
išlygintas, be grumstų ir augalų liekanų. Piktžolės geriau sunaikinamos, jei purškimo metu dirva būna pakankamai drėgna.

Atsėjimas
Jeigu žiemkenčiai blogai peržiemojo, pavasarį galima sėti vasarinius miežius, kviečius, žirnius, pupeles, kukurūzus, sėti dobilų/liucernos/varpinių žolių įsėlį ar sodinti bulves. Dirva turi būti iškultivuota iki 15 cm gylio.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Kukurūzai
Norma: 4,0 l/ha Stomp 330
Naudojimo laikas: purškiama po sėjos iki 4 lapelių tarpsnio. Dirva turi būti gerai išpurenta, drėgna, o sėklos įterptos į dirvą ne mažiau kaip 5 cm gyliu.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Žirniai ir žirnių-javų mišiniai
Norma: 4,0 l/ha Stomp 330
Naudojimo laikas: purkšti reikia prieš žirnių ir mišinių sudygimą. Svarbu, kad sėklos būtų gerai įterptos į dirvą ir pasėtos ne mažiau kaip 2 cm gylyje. Purškiama tuoj po sėjos. pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Pupos
Norma: 4,0 l/ha Stomp 330
Naudojimo laikas: purkšti reikia prieš pupų sudygimą.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Dobilų/liucernos/varpinių žolių pasėliai ir jų įsėliai vasariniuose kviečiuose arba vasariniuose miežiuose
Norma: 2,0 l/ha Stomp 330
Naudojimo laikas: purškiama, kai ankštinės žolės ką tik sudygsta mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran®480.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Raudonųjų dobilų įsėliai su vasarinių kviečių arba vasarinių miežių antsėliais
Norma: 1,0–2,0 l/ha Stomp 330
Naudojimo laikas: purškiama, kai dobilai turi 1–2 lapelius mišiniuose su 2,0 l/ha Basagran®480. Mišinys geriau naikina ramunes, kibiuosius lipikus, veronikas, takažoles, notreles ir t.t.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Liucernos/baltųjų dobilų įseliai su vasarinių kviečių arba vasarinių miežių antsėliais
Norma: 2,0 l/ha Stomp 330
Naudojimo laikas: purškiama, kai liucerna ar dobilai turi 1–2 lapelius, mišiniuose su 1,0 – 2,0 l/ha Basagran® 480. Mišinys gerai naikina ramunes, kibiuosius lipikus, našlaites, notreles, akles, vaistines žvirbliarūtes, takažoles, veronikas, daržines žliūges ir kitas plačiai paplitusias piktžoles.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Raudonieji ir baltieji dobilai bei liucerna sėklai sėjos metais
Norma: 2,0 l/ha Stomp 330
Naudojimo laikas: purškiama anksti pavasarį, kai piktžoles turi 1 –2 lapelius mišiniuose su 1,0–2,0 l/ha Basagran® 480. Mišinys gerai naikina ramunes, kibiuosius lipikus,vaistines žvirbliarūtes, baltąsias balandas, notreles, takažoles, našlaites, veronikas, akles, garstukus ir kitas plačiai paplitusias piktžoles.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Bulvės
Norma: 4,0–6,0 l/ha Stomp 330
Naudojimo laikas: Stompas gali būti naudojamas trumpaamžių dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui bulvėse po paskutinio kaupimo akėjimo, bet ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo. Po purškimo dirvos kultivuoti nerekomenduojama, kad nebūtų suardytas herbicidu apdorotas dirvožemio sluoksnis. Drėgnoje dirvoje piktžoles geriau sunaikinamos.
Efektyvumą prieš piktžoles pagerina ir Stomp 330 mišinys su 0,3 l/ha Sencor®2
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Svogūnai, česnakai
Stomp 330 gali būti naudojamas iš sėklų ir sėklinių ropelių auginamiems svogūnams ir česnakams. Purkšti abiems atvejais galima tik prieš sudygimą/išsodinimą. Sėklos sėjamos mažiausiai 2 cm gylyje, gerai paruoštoje dirvoje. Po sėjos rekomenduojame dirvą suvoluoti ir kaip galima greičiau išpurkšti Stomp 330, kol dirvos paviršius dar grėgnas.
Sodinant ropelėmis Stomp 330 purkškite prieš ropelių išsodinimą. Sodindami ropeles stenkitės, kad Stomp 330 apdoroto dirvožemio nepatektų ant ropelių šaknų.
Norma: 3,0 –5,0 l/ha Stomp 330 gerai naikina takažoles, dirvines nemiršėles, našlaites, veronikas, trikertes žvagines, notreles, balandas, balandūnes, akles, dirvines čiužutes ir kitas plačiai paplitusias piktžoles.
Naudojimo laikas
Sėjant: tuoj po sėjos - prieš svogūnų ir česnakų sudygimą, geriausia ant drėgnos dirvos.
Sodinant ropelėmis: prieš ropelių išsodinimą, geriausia ant drėgnos dirvos.

Porai
Stomp 330 gali būti naudojamas iš sėklų auginamiems porams purkšti po sėjos - prieš sudygimą. Sėjama mažiausiai 2 cm gylyje, gerai paruoštoje dirvoje Po sėjos rekomenduojama dirvą suvoluoti ir kaipgalima greičiau išpurkšti Stomp 330, kol dirvos paviršius dar drėgnas.
Norma: 4,0 l/ha Stomp 330 gerai naikina takažoles, dirvines nemiršėles, našlaites, veronikas, trikertes žvagines, notreles, balandas, balandūnes, akles, dirvines čiužutes ir kitas plačiai paplitusias piktžoles.
Naudojimo laikas: purškiama tuoj po sėjos - prieš sudygimą, geriausia ant drėgnos dirvos.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Morkos ir šakninės petražolės
Norma: 4,0 l/ha Stomp 330 labai gerai naikina daugelį piktžolių: dirvines nemiršėles, našlaites, veronikas, vienametes migles, trikertes žvagines, akles, notreles, baltąsias balandas ir t.t.
Naudojimo laikas: purškiama tuoj po sėjos - prieš morkų ir šakninių petražolių sudygimą.
Svarbu, kad sėklos būtų gerai įterptos į dirvą ir pasėtos mažiausiai 2 cm gylyje. Geriausiai purkšti tuoj po sėjos. Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Kopūstai
Norma: 3,0 –5,0 l/ha Stompo gerai sunaikina daugelį plačiai paplitusių piktžolių.
Naudojimo laikas: purškiama ant gerai išpurentos ir išlygintos dirvos prieš kopūstų daigų išsodinimą į lauką. Sodinant kopūstų daigus reikia saugoti, kad į duobutes prie šaknų nepatektų herbicidu apdoroto dirvožemio. Nenaudokite Stomp 330, jei kelių dienų bėgyje po kopūstų išsodinimo nusimato smarkios liūtys. Jokiu būdu nepurkškite Stomp 330 ant jau išsodintų kopūstų daigų, galite pažeisti augalus.
Didžiausias purškimų skaičius - 1

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 400 l/ha.

Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Stomp 330 ir baikite pilti vandenį. Darant Stomp 330 mišinį su kotais produktais, pirmiausia supilama pusė viso reikiamo vandens, įpilamas nustatytas kito produkto kiekis ir maišoma. Beveik pilnai užpildžius talpą vandeniu, pilamas Stomp 330. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Jei darote pertrauką tarp purškimų ilgą pertrauką, prieš pradėdami darbą leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purkškite.

Maišymas
Stomp 330 gali būti maišomas su Basagran®480, Arelon®1 flussig ir Sencor®2 70 WG.

Purkštuvo plovimas
Stomp 330 yra ryškiai geltonos spalvos preparatas. Vos baigę darbą, nuplaukite užterštus įrengimus ir individualias apsaugos priemones. Drabužius galima valyti šviesia mineraline alyva. Purškimo technika, traktoriai ir kt. plaunami vandeniu, pridėjus specialių valymo priemonių arba mineralinės alyvos.
 

 

Dalintis su draugais: