Skelbimai - DŽIOVINTOS OBUOLIŲ IŠSPAUDOS
APRAŠYMAS:
KAINA: 1 €
Sveiki.
Laikas pirkti džiovintas obuolių išspaudas!


MIKOTOKSINAI – pelėsinių grybelių medžiagų apykaitos produktas, galintys užnuodyti žmonių maistą ir gyvūnų pašarus. MIKOTOKSINUS nukenksmina pektinų turintys pašarai.

Di¬džiau¬sias pek¬ti¬nų šal¬ti¬nis – cuk¬ri¬nių run¬ke¬lių ir obuo¬lių iš¬spau¬dos. Sau¬so¬se cuk¬ri¬nių run¬ke¬lių grie¬ži¬nių iš¬spau¬do¬se yra 20-25 proc. pek¬ti¬nų, o sau¬so¬se obuo-lių iš¬spau¬do¬se – dar dau¬giau. Šiais pa¬ša¬rais ga¬li¬ma šer¬ti gal¬vi¬jus, kiau¬les, žirgus, kitus gyvūnus. Pa¬vyz¬džiui, Šve¬di¬jos kiau¬lių šė¬ri¬mo spe¬cia¬lis¬tai tei¬gia, kad par¬šin¬gų kiau¬lių ra¬cio¬ne net 60 proc. sau¬sų¬jų me¬džia¬gų ga¬li su¬da¬ry¬ti sau¬sų cuk¬ri¬nių run¬ke¬lių ir obuolių iš¬spau¬dos. Nau¬da dvi¬gu¬ba: jos ne tik nu¬kenks¬mi¬na nuo¬dus, bet ir yra ge¬ras ląs¬te¬lie¬nos šal¬ti¬nis. Be to, ir cuk¬ri¬nių run¬ke¬lių, ir obuo-lių iš¬spau¬do¬mis ga¬li¬ma pa¬ska¬nin¬ti kiau¬lių pa¬ša¬rus. Pek¬ti¬nų yra ir dau¬gu¬mo¬je vai¬sių bei uogų, dau¬giau¬sia juo¬duo¬siuo¬se ser¬ben¬tuo¬se. Obuo¬liuo¬se jų taip pat yra nema¬žai, tad ne¬keis¬ta, kad se¬na an¬glų pa¬tar¬lė¬ byloja: jei kiek¬vie¬ną die¬ną su¬val¬gy¬si po obuo¬lį, gy¬dy¬to¬jo ne¬pri¬reiks!
Informacijos šaltinis (manoukis.lt)

DŽIOVINTOS OBUOLIŲ IŠSPAUDOS DRIBSNIŲ PAVIDALU
DŽIOVINTOS OBUOLIŲ IŠSPAUDOS DRIBSNIŲ PAVIDALU
DŽIOVINTOS OBUOLIŲ IŠSPAUDOS DRIBSNIŲ,GRANULIŲ IR MILTŲ PAVIDALU – pilnavertis pašaras karvėms, jaučiams, avims, ožkoms, kiaulėms, žirgams, arkliams, triušiams, šinšiloms, graužikams, vištoms, antims, žąsims, kalakutams, stručiams ir kitiems naminiams gyvuliams ir gyvūnams.

1/ EKSTRUDUOTAS PAŠARAS:
- Produktas puikiai virškinamas.
- Vertingas penimam prieaugliui- neturi pašalinių kenksmingų medžiagų ir priemaišų.
- Apsaugo nuo žarnyno ir virškinimo trakto infekcijų, kadangi apdorotas 135 laipsnių temperatūroje.
- Puikios vandens absorbcijos savybės.
- Po apdorojimo aukštoje temperatūroje, atsiskleidžia obuolių išspaudų aromatinės savybės. Ženkliai padidėja gyvulių ir gyvūnų apetitas.
- Mažas drėgmės kiekis (8-13%) suteikia galimybę džiovintas obuolių išspaudas laikyti iki 12 mėnesių be jokių kokybės pokyčių.
- Padidėja galvijų ir gyvulių priesvoriai ir primilžiai.
- Naudojant džiovintas obuolių išspaudas, sutaupoma laiko pašarų ruošimui. Galima maišyti su kitais pašarais. Patogu laikyti, saugoti, naudoti.

2/ REKOMENDACIJOS ŠĖRIMUI:
- Karvėms – iki 4,5 kg. dienos racione.
- Jaučiams – iki 3 kg. dienos racione.
- Avims – iki 0,3 kg. dienos racione
- Ožkoms – iki 0,3 kg. dienos racione.
- Kiaulėms – iki 1 kg. dienos racione.
- Kitiems galvijams ir gyvūnams- 3 kg. džiovintų obuolių išspaudų atstoja 15 kg. Šviežios žolės arba 3 kg. džiovintų obuolių išspaudų atstoja 12 kg. siloso.

3/ ATKROVIMAI IR PAKUOTĖ:
- Didmaišiais (big bagais) po 1000 kg. , viso į automašiną telpa 22 didmaišiai, 21-22 tonos.

TYRIMŲ REZULTATAI:
1/ Cukrus 36-44 %
2/ Proteinas – 6.4 g.
3/ Riebalai- 1,6g
5/Žalia masė – 24 g.
6/ Energetinė vertė – 136 kcal/
7/ Angliavandeniai – 24 g

KITI REZULTATAI:

1/ Aflatoksinai- max 20 mg/kg
2/ Patulinai – max 50 mg/kg
STRUKTŪRA:
1/ Dribsniai – 90% tarp 5 ir 15 mm.
2/ Dribsniai - 99% virš 15 mm.
3/ Granulių skersmuo - 8 mm.
4/ Granulių ilgis – 1-3 cm.
5/ Miltų frakcija – nuo 20 mkr. Iki 1-2-3 mm.
KONTAKTAI:
UAB „ Tedis“
Ateities pl. 30B, LT52163, Kaunas.
Tel. +370 645 77663, +370 618 05800, info@agrotedis.lt, www.fertifeed.com


KONTAKTAI:
Vardas: Genadijus Miestas: Kaunas Tel. nr.: +37064577663 El. paštas: info@agrotedis.lt Svetainė: www.fertifeed.com